Kvithei – planområdet som inneholder flere truede dyre- og plantearter – som Sola kommune ønsker å bygge ut

Stikkord

, ,

I utvalg for arealsaker den 11.06.14 skal vi førstegangsbehandle områdeplanen 0448 Kvithei. De største utfordringene er slik jeg ser det: (sakset fra sakspapirene).

Overordnet styringsdokument:

Viser til følgende overordna styringsdokument til arealplanarbeid:
– Naturmangfoldloven 24
– Veileder for registrering og prioritering av viktige områder for jordbruk og kulturlandskap av mai 2005 (landbruks- og matdepartementet)
– Veileder for landbruk og planlegging etter plan- og bygningsloven av februar 2012 (landbruks- og matdepartementet).
– Byanalysen for storbyområdet på Nord-Jæren januar 2007.
– Fylkesdelplan for samferdsel (Rogaland fylkeskommune 2008).
– Regionalplan for energi og klima i Rogaland (Rogaland fylkeskommune 2009).

Påpeker at disse dokumentene setter tydelige mål og viser prinsippene for arealbruken i regionen, samtidig som fylkesmannen viser ’endringer i synet på gode planmessige grep for samfunnsutviklingen sammenlignet med kommuneplanen fra 2002 da Kvithei ble godkjent for boligutbygging’.

Naturtyper og biologisk mangfold

Det er registrert 15 rødlistearter i influensområdet og i planområdet. Disse er Bustsivaks, Dverglin, Hubro, Kystkall, Sanglerke, Sporemose, Svartblå rødskivesopp, Rødkivevokssopp, Stær, Storsporve, Vipe, Hettemåke, Tornirisk, Småsalamander og Grannsiv. De tre førstnevnte er klassifisert som sterkt truet, hvorav hubro ikke hekker i området, men er observert. De øvrige artene har status som sårbare eller nær truet. Nærmere utredninger angående rødlistearter, da spesielt småsalamander, og biologisk mangfold finnes i kap. 11 i konsekvensutredningen.Konsekvensutredningens forslag til avbøtende og kompenserende tiltak er kun i mindre grad innarbeidet i planforslaget, og rådmannen mener at de valgte løsninger ikke sikrer at naturmangfoldet i området ivaretas.

Kollektivtrafikk

Kollektivtilbudet til området vil sannsynligvis ikke bedres som følge av en utbygging. Kolumbus har gitt signaler om at de nye boligene alene ikke vil utløse flere avganger grunnet større kundegrunnlag.
Konsekvenser for barn- og unge Dysjaland skole nærmer seg full utnyttelse, og har kun plass til en økning på rundt 10 elever (3-4 %) før kapasiteten anses som kritisk.

Kulturminne

Kulturminnene er imidlertid del av større, helhetlige kulturmiljøer, som i liten grad vil bli bevart i planforslaget. I konsekvensutredningen er det derfor vurdert at planforslaget vil ha store negativ konsekvenser for kulturmiljøet knyttet til lokaliteter fra steinalderen.

Microsoft Word – KU Kvithei_05juni2013

Konsekvensutredning – for områderegulering Kvithei kan du lese her.  Samlet vurdering av konsekvenser

 

Microsoft Word – KU Kvithei_05juni2013

Tiltaket får store negative konsekvenser for Kulturminner og Kulturmiljø (lokaliteter fra steinalderen) og Biologisk mangfold (naturtyper, rødlistearter og småsalamander).

Både Landskap, Kulturminner og Kulturmiljø, Naturressurser og Biologisk mangfold har delområder eller undertema som får middels negativ konsekvens.

Av hovedtemaene som er utredet i denne rapporten så er det kun Friluftsliv og rekreasjon som får liten negativ konsekvens. Andre undertema er også vurdert til liten negativ konsekvens som Gårdstun og steingjerdene for Kulturminner og Kulturmiljø, utmarksressurser for Naturressurser og rådyr for Biologisk mangfold.

Tiltaket får ubetydelig eller ubetydelig til liten konsekvens for undertemaene gårdstun og flaggermus.

Konsekvensen av planene vil avhenge av den endelige utformingen av detaljreguleringsplan, og vil kunne reduseres med tilpasset utbygging med klare retningslinjer.

 

 

 

Sommerens kanskje fineste bildebøker

Stikkord

, ,

numberlys2

Når App blir bildebok

From the team who brought you The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore comes an alphabet tale extraordinaire! Once upon a time there was no alphabet, only numbers… Life was…fine. Orderly. Dull as gray paint. Very…numberly. But our five jaunty heroes weren’t willing to accept that this was all there could be. They knew there had to be more. So they broke out hard hats and welders, hammers and glue guns, and they started knocking some numbers together. Removing a piece here. Adding a piece there. At first, it was awful. But the five kept at it, and soon it was…artful! One letter after another emerged, until there were twenty-six. Twenty-six letters—and they were beautiful. All colorful, shiny, and new. Exactly what our heroes didn’t even know they were missing.

Based on the award-winning app, this is William Joyce and Moonbot’s Metropolis-inspired homage to everyone who knows there is more to life than shades of black and gray.

 

9780399257698

With None the Number by Oliver Jeffers 

Learn to count with #1 New York Times bestseller Oliver Jeffers and his hilarious cast of Hueys!

«Is none a number?» you might ask. I’m glad you did. The answer is Yes! For example, how many lumps of cheese do you see next to you? The answer, hopefully, is none. Counting with the reader all the way up to ten, the Hueys explain numbers as only they can. Such as: The number 4 is the number of tantrums thrown by Dave every day. 7 is the number of oranges balanced on things. And 9 is the number of seagulls who attacked Frank’s French fries. But when you take away all of these fun illustrations in the book? You’re left with none!

9780385753289

 

Doug Unplugs on the Farm by Dan Yaccarino

A high-tech robot boy enjoys a day of low-tech fun on the farm. Doug and his parents are off to visit the grandbots. But when their journey is interrupted by some sheep in the road, Doug goes from downloading information about farm animals to actually interacting with them! Doug gets to learn by doing—he herds sheep, milks a cow, gathers eggs, and then uses good old-fashioned “horse sense” to get their car back on the road. Doug Unplugs on the Farm is a lively celebration of farm life and the value of hands-on learning that will encourage kids to go screen-free and explore the real world! A terrific companion to Dan Yaccarino’s first book of low-tech learning, Doug Unplugged.

 9780316406338_2.480x480-75

In My Teacher Is a Monster! (No, I Am Not.) by Peter Brown

A young boy named Bobby has the worst teacher. She’s loud, she yells, and if you throw paper airplanes, she won’t allow you to enjoy recess. She is a monster! Luckily, Bobby can go to his favorite spot in the park on weekends to play. Until one day… he finds his teacher there! Over the course of one day, Bobby learns that monsters are not always what they seem.
Each page is filled with «monstrous» details that will have kids reading the story again and again. Peter Brown takes a universal and timeless theme, and adds his own humorous spin to create another winner of a picture book

Hva leser barna hvis de får velge selv?

Stikkord

, , ,

Barnelitteraturtrender fra Sverige:

Nu står det klart vilka böcker som har chans att vinna Barnens Romanpris – ett litteraturpris där barn själva läser, diskuterar och utser vinnaren. I år sitter sjätteklassare från Karlstad i juryn. 2014 års böcker handlar om många olika saker. Det är hemska historier om barnhemsbarn som försvinner, mystiska fantasiböcker och revolt mot vuxenvärlden.

De nominerade böckerna är:

9030_250

Dödsknäpp av Håkan Jaensson (Alfabeta)

Totte, en vanlig kille på mellanstadiet, får för sig att han bara har två veckor kvar att leva. Hur ska han leva de två sista veckorna i sitt liv? Han vågar inte berätta sin helighet för någon och skallen bubblar nästan över av allt han tänker på, liv och död, meningen med livet, vad händer när man dör? Men han blir plötsligt modig också, säger ifrån och ger igen. Nu har han inget att vänta på En ömsint, sorglig och samtidigt humoristisk bok om hur svårt det är att vara människa. Och samtidigt hur härligt det är att leva! Håkan Jaensson blandar allvarliga tankar om livet och döden med en stor dos humor.

barnhemmet_high-214x300

 

Barnhemmet av Cecilia Lidbeck (Lilla Piratförlaget)

Den elaka föreståndarinnan styr det gamla barnhemmet med järnhand och de stackars barnen har inget att säga till om. När barn efter barn spårlöst försvinner, inser Gilbert, Fransciska och de andra barnen att något hemskt pågår bakom barnhemmets stängda murar. Vem står näst på tur? För att hitta sina vänner och rädda sig själva krävs en plan och väldigt mycket mod.

Cecilia Lidbeck debuterade som författare i mitten av nittiotalet. Sedan dess har hon skrivit en lång rad barn- och ungdomsböcker och står bland annat bakom den lättlästa serien om Hemliga Fyran. Med Barnhemmet vänder sig Cecilia Lidbeck till mellanåldern med en kuslig thriller i sagomiljö. Barnhemmet är illustrerad av Robert Vallmark.

29687255_O_1

Augustinatt av Maud Mangold (Rabén & Sjögren)

Nora och hennes storebror Alfons är ensamma på landet. Deras föräldrar är bortresta, och tanken är att tonåringarna ska ta hand om varandra. Det skulle kanske ha funkat om inte Alfons blivit jättekär i en tjej på tältplatsen. Nu är han mest där, och Nora sitter ensam i huset.

Sedan tre dagar är också familjens katt försvunnen. Nora har letat, ropat och lockat med den bästa kattmaten, men ingen Felix. Så plötsligt den tredje kvällen hör Nora ett konstigt, gnällande ljud från trädgården. Kanske har Felix kommit tillbaka? Hon går ut i den mörka augustinatten och följer ljudet fram till äppelträden. Där, under ett av de gamla, knotiga träden, hittar Nora ett bylte med något som verkar vara ett spädbarn. Det är i alla fall vad Nora tror när hon bär in byltet i huset …

5768-visningar-pc3a5-youtube

5768 visningar på youtube av Ralf Novák-Rosengren och Anita Santesson (Podium)

Vinnarboken i Podiums och Le Romané Nevimatas skrivartävling «Att vara ung rom i dag»! Rosita är en 14-årig resandetjej som bor i en liten svensk småstad. Hon älskar att sjunga. När livet är som värst drömmer hon om att bli artist. Världen runt om henne är tuff och fylld av fördomar. Hon får inte bara ta skit, hon får också höra att hennes folk inte finns. Men när skolan är som hemskast, kompiskontot på noll och lärarna är elaka får hon uppbackning från ett oväntat håll. 5 768 visningar på Youtube är Ralf Novák-Rosengrens och Anita Santessons debutbok. En stark och viktig historia om en speciell, men också alldeles vanlig, tjej.

 

karlekspizzan-rundberg_johan-23504765-1060977356-frnt

Kärlekspizzan av Johan Rundberg (Natur & Kultur)

Kärlek, lögner och skateboardtricks!

När Movits Lind en dag bestämmer sig för att bli skejtare är det inte för att han gillar tuffa, farliga utmaningar eller att kasta sig ut i det okända med livet som insats. Nej, orsaken stavas B E A T A. Hon är värsta skejtingproffset och har gjort Movits knäsvag ända sedan den där dagen han såg henne skejta i Björns trädgård. Movits, vars största intressen egentligen är rymden, schack, marsvinet Domino och matlagning, börjar alltså öva moves på brädan hemma i Midsommarkransen tillsammans med bästisen Ruben. Är Movits en naturlig talang, född att skejta med de allra största? Absolut inte. Men man ska inte underskatta nybörjartur. Under en träning lyckas Movits nämligen genomföra ett supersvårt skejtingtrick, ett trick som dessutom filmas och sprids på nätet.

Plötsligt är Movits Kungen av Kransen. Han är Rampens Riddare, beundrad av alla.
Det dröjer inte länge innan tv-programmet Klassens hjälte ringer och vill göra ett inslag om honom där han upprepar sin succé, och Movits vill först dra sig ur. Rädd för att bli avslöjad som en bluff inför alla, och i synnerhet Beata, tackar Movits ändå motvilligt ja. För vad är några skrubbsår och brutna ben jämfört med sårad stolthet och brustet hjärta?

There will be naseblood – Zara og dei – #lesetips

Omslaget-Zara_lav

Inspirert av Nynorsksenteret ønsker jeg å formidle denne lille pærlen av en bildebok.

Forlaget skriv:- Vi veit ikkje så mykje om Zara og dei. Men Zara og dei blør visst forferdeleg mykje naseblod. Og Zara og dei stel visst både gryter og barn frå andre folk. Dessutan bur Zara og dei i campingvogn. Og kva et eigentleg Zara og dei til middag? Heilt sikkert noko skikkeleg nifst. «Zara og dei» er ei fin lese-på-fanget-bok for dei yngste, også morsom for ein foreldregenerasjon som er unge nok til å vera tatoverte.

Bakside_fam

Bildeboken alle snakker om «The Yes by Sarah Bee & Satoshi Kitamura»

uten navn

The Yes is an important book. The Yes is a beautiful book. The Yes is a book that deserves to be talked about. The Yes is a book that works on many different levels.

But what is The Yes? In the story, the Yes is an odd orange creature; a three-legged, eyeless blob of oddness that catches your eye in its contrast to the background. The Yes is a concept, a non-real entity, an anthropomorphic personification.

Book Sniffer: – The Yes is a concept, a non-real entity, an anthropomorphic personification. A creature of an unspecified identity embarks on a unique journey across a visually stunning abstract landscape in this epic and unexpected addition to our bookshelf.

Forfatterens side her

 

 

Tv-program som inspirasjon til høytlesning for barn – en del av UR:s store satsning på lese – og skriveopplæring

Stikkord

, ,

«Med en blandning av välkända skådespelare och artister, spännande berättelser och en synnerligen påhittig sexåring vill UR inspirera fler föräldrar att läsa högt för sina barn. Serien heter Lässugen och medverkar gör bland andra Eva Röse, Niklas Strömstedt, Nour El-Refai och Leif Andrée. Serien har premiär i Barnkanalen och på ur.se/abc 31 mars och är en del av UR:s stora satsning på läs- och skrivinlärning.»

Alla produktioner i läs- och skrivsatsningen

 • Livet i Bokstavslandet är en serie för alla barn som är på väg att knäcka eller precis har knäckt läskoden. Alla avsnitt finns på ur.se/abc.
 • Meka med ABC är en radiodramatisering som på ett lustfyllt sätt leker med bokstäverna och vårt språk. Programmet är gjort för barn i förskolan. Alla avsnitt finns på ur.se/abc.
 • Det pedagogiska webbspelet ABC-raketen stöttar barnens läsinlärning. Spelet finns på ur.se/abc. Appen går också att ladda ner gratis från App Store eller Google play.
 • Radioserien Magiska biblioteket ska väcka läslusten hos de något mer vana läsarna i årskurs 2-3. Serien har premiär 24 mars kl. 17.45 i P4.
 • Tv-serien Lässugen ska inspirera föräldrar att läsa högt för sina barn. Serien riktar sig till både förskolebarn och deras föräldrar och sänds i Barnkanalen med start 31 mars kl. 17.45.
 • Tv-serien Strategier för läsförståelse har premiär på ur.se senare i vår. Serien riktar sig till lärare och följer lärare för årskurs 3 och 5 som medvetet arbetar med läsförståelsestrategier. Serien visar även hur strategierna kan användas vid högläsning i förskolan.
 • Läskaraoke (arbetsnamn) utgår från tio specialskrivna berättelser med ett språk som är anpassat för att främja läsinlärning. Serien är gjord för elever i årskurs F-3 och har premiär i Barnkanalen 29 september kl. 17.50.
 • Bästa bokstaven är ett lekfullt program för förskolan om varje liten bokstav – med fokus på ljudandet. Hur låter bokstaven, hur känns den, hur kan man använda den? Serien har premiär vintern 2015 i Barnkanalen.

UR är ett fristående public servicebolag som driver Kunskapskanalen tillsammans med SVT samt sänder i SR:s och SVT:s kanaler. UR:s uppgift är att bredda, förstärka och komplettera andras utbildningsinsatser.
http://www.ur.se

Verdens beste app for barn – non fiction #Bologna #vinnere

Stikkord

, , , ,

Vinner av Bologna Children´s book fair i klassen for beste app for barn – non fiction ble Pierre et le loup

Jurors said: A complete app combining visual storytelling, information and play with music, translated into an extraordinary well-thought visual mix of motion media, animation, typography and graphic design, full of perceptive details and surprising extras.

Omtale faglitteratur – ABC Actions

abc-actions-web-1

Jurors said: Crystal clear images bring language action to life at a child’s fingertips; we loved the multiple navigation paths and the  ability to dynamically change between the two available languages English and Spanish

Omtale faglitteratur Double Double

screenshots-en-updown.480x480-75

Jurors said: Simple drawings and basic animation with elegant, funny and intelligent results, based on a simple idea

Verdens beste app for barn – fiction #Bologna #vinnere

Stikkord

, , ,

Vinner av Bologna children’s book fair i klassen for beste app for barn – fiction ble Love, The App

Jurors said: It was easy to love this app – tremendous digital imagination and inventiveness applied to a book which celebrates the textures and trickery of paper, and the power of vulnerable simplicity and visual poetry

Omtale skjønnlitteratur – Midnight Feast

Jurors said: Evocative, sinister and strange (you can turn down the scariness for younger readers), a story to linger over and take into your dreams, full of surprising changing perspectives

Omtale skjønnlitteratur – Jack and the Beanstalk 

Jurors said: High in child control, good interactive design elements and innovative use of the technological features offered by the devices. Take a chance to help Jack and his funky mum, to mend the broken mirror of yourself

Alle innsendte forslag:

Her finner du en liste over alle innsendte forslag, også de fra Norge.

Bildebokillustratør fra Portugal – Catarina Sobral

Stikkord

, ,

2014 Winner of the International Award for Illustration BOLOGNA CHILDREN’S BOOK FAIR

 

Catarina Sobral är en välkänd tecknare i hemlandet Portugal. 2013 belönades Atjimpa – det mystiska ordet med priset för årets bästa barnbok.

03Ilustração-Catarina-Sobral-Achimpa

I Sverige har man valgt å utgi bildeboken «Atjimpa – det mystiska ordet» Forlaget skriver: – Atjimpa – det mystiska ordet är något så ovanligt som en rolig och konstnärlig bok om ord och ordklasser. En dag hittar en forskare en gammal ordlista med ett bortglömt ord: Atjimpa! Ingen vet vad det betyder men ordet sprider sig som en löpeld. Någon hävdar att det är ett verb, en annan att det är ett substantiv och en tredje att de fortfarande finns utomlands. «De är gröna!» Till slut hittar man ändå svaret, Atjimpa är varken ett adjektiv eller adverb, det är…

Anmeldt på Bokunge.se: – Det är lekfullt och roligt, men boken drar sig inte heller för att introducera lite mer komplicerade begrepp som konjunktioner och bestämningsord utan att egentligen förklara dem.

assobiando_a_vontade

Mørkere tider for ungdomsbøker: – Ökad ensamhet, minskad läsförståelse och ett växande ointresse för omvärlden

Stikkord

,

cropped-En-sekund

En sekund i taget (2013)

DN.se skriver: Den unga kulturvärlden tycks gå mot dystrare tider när Svenska barnboksinstitutet spårar trenderna i barn- och ungdomslitteraturen.

Ökad ensamhet, minskad läsförståelse och ett växande ointresse för omvärlden. Den unga kulturvärlden tycks gå mot dystrare tider när Svenska barnboksinstitutet spårar trenderna i barn- och ungdomslitteraturen.

Varje år sammanställer Svenska barnboksinstitutet (SBI) årsskörden av barn- och ungdomslitteratur i Sverige i sin bokprovning.

Tidigare år har utvecklingen gått mot gränsöverskridande: unga killar har tillåtits bli känsliga, antalet kvinnliga huvudpersoner har ökat kraftigt och ett utforskande av identitet och sexualitet har legat i tiden.

Les Dokumentation från Bokprovningen

Trender och statistik i utgivningen Rapporterna innehåller en översikt över trender och tendenser i utgivningen. Det finns också en statistikbilaga som anger:

 • den totala utgivningen
 • andel svenska och översatta böcker
 • andel förstaupplagor
 • andel återutgivning
 • förlagsstatistik
 • upphovspersonernas kön
 • huvudpersonernas kön

Vårens vakreste bildebøker?

Stikkord

,

51Y7qGbBk0L

Sparky! by Jenny Offill   

Heres how it starts:“I wanted a pet.” The narrator’s mother agrees, “as long as it doesn’t need to be walked, bathed or fed.” A librarian helps narrow her choices to a field of one: “Sloths are the laziest animal in the world.” After its arrival, our narrator hopefully names her sloth Sparky, but alas, he is as described in books. Sparky’s owner doesn’t mind too much until provoked by überachiever Mary Potts, who informs her that not only does she have a cat that dances but also a parrot that knows 20 words. What’s a sloth owner to do? Put on a show, promising “countless tricks” from Sparky!

71r4blIw7lL

One of the wonderful things about this book is that there is no surprise ending. A sloth is a sloth. The show is as deadly dull as one would—or should—expect. But from that sad little event comes a moment of love so pure and elemental that it will affect readers of all ages. Offill and Appelhans have created quite a perfect package. The text is spare yet amusing and full of important messages presented in the most subtle of ways. Appelhans, whose career up to now has been in animated films such as Coraline, is a revelation. The enticing watercolor-and-pencil art, mostly in soft shades of browns and burgundies and featuring the artist’s hand lettering, captures a range of emotions, at least from the humans. Furry, flat-nosed Sparky, on the other hand, just is, and that, as it turns out, is enough.

51rvPPJ7GWL__SX258_BO1,204,203,200_

The Adventures of Beekle: The Unimaginary Friend by Dan Santat

This magical story begins on an island far away where an imaginary friend is born. He patiently waits his turn to be chosen by a real child, but when he is overlooked time and again, he sets off on an incredible journey to the bustling city, where he finally meets his perfect match and-at long last-is given his special name: Beekle.

2014-01-31-Beekle_Int_HiRes2-thumb

New York Times bestselling and award-winning author and illustrator Dan Santat combines classic storytelling with breathtaking art, creating an unforgettable tale about friendship, imagination, and the courage to find one’s place in the world.

51mO-ZLjxjL__SX258_BO1,204,203,200_

The River by Alessandro Sanna

Surprising, original, and gorgeous, The River is a book about the seasons and the different kinds of experiences and stories that each season brings. Consisting almost entirely of images, The River presents each of the four seasons as its own chapter and story. A few sentences at the start of each chapter set the stage and provide clues for following each story. Beginning in autumn and ending in summer, The River is about our connection to place, as well as about the connections between geography, setting, and the stories we tell. The River is also about the flow of time, which flows like the river, and carries us.

2014-01-31-River_Interior15-thumb

Alessandro Sanna and his work are renowned throughout Italy and this book, which will fascinate young and old alike, demonstrates why.

Born in 1975, Alessandro Sanna‘s work is well-known throughout Italy. He has earned wide recognition across Europe as an illustrator and author, and his work has appeared in the New York Times Book Review and the New Yorker.  He is a prolific and popular creator of illustrated books for children and readers of all ages and has received many awards and had many exhibitions. He lives and works in Mantua, Italy.

fr34

Here I Am by Patti Kim and Sonia Sánchez

Newly arrived from their faraway homeland, a boy and his family enter into the lights, noise, and traffic of a busy American city. The language is unfamiliar. Food, habits, games, and gestures are puzzling. They boy clings tightly to his special keepsake from home and wonders how he will find his way. How will he once again become the happy, confident kid he used to be? Walk in his shoes as he takes the first tentative steps toward discovering joy in his new world.

fr211

10 leseprosjekt i Danmark

1620706_724500477580768_344452079_n

Til inspirasjon til andre fra Danmark Læser: – Hele 48 kommuner ansøgte om at blive modelkommune. De 12 modelkommuner er blevet udvalgt af dommerkomitéen og kan nu sætte deres kreative og nytænkende læseprojekter i gang. Fra Frederikshavn i nord til Aabenraa i syd og fra Købehavn i øst til Ringkøbing-Skjern i vest skal læselysten skærpes. Dommerkomitéen har udvalgt de 12 kommuner, som frem til marts 2015 skal være modelkommuner og dyste om titlen som Danmarks bedste læsekommune.

1. Aabenraa: ”Droppet ud? Check ind i et litterært fællesskab”- Her undersøges, hvordan skønlitteraturen kan give en stor gruppe unge mennesker, som befinder sig i sprækken mellem uddannelse og arbejdsmarked, et perspektiv på deres eget liv. Læs mere her

2. Frederikshavn: ”Face off, FIK læser” – Her undersøges, hvordan byens stolthed – ishockeyklubben ”White Hawks” – kan anvendes som løftestang for læselyst for klubbens mange aktive og alle byens borgere. Læs mere her

3. Furesø: ”Jeg læser egentlig ikke, men…” – Her undersøges, hvordan partnerskaber, med en lang række lokale aktører og frivillige, kan få flere til at læse via projekter, som – med et glimt i øjet – gør litteraturen tilgængelig i en række definerede målgrupper. Læs mere her

4. København: ”Stemmer til et stumt fag” – Her undersøges, hvilken betydning det har, at litteraturen opleves som vedkommende, genkendelig og interessant, og om den i så fald kan vække genklang – ikke alene hos de deltagende medarbejdere – men også hos deres kollegaer og ansatte i lignende fag. Læs mere her

5. Greve: ”Far, læs for mig”- Her undersøges, hvad det betyder, at litteraturen nemt, bekvemt og gratis tikker ind på mobilen og drejer sig om et dramatisk tema, 1. verdenskrig, som appellerer til mange i målgruppen. Læs mere her

6. Hillerød: ”Hillerød læser”- Her undersøges, hvordan tilgængelighed kan være med til at øge læsningen i kommunen, og hvordan litteraturen kan skabe et grundlag for et nyt fællesskab i et udsat boligområde. Læs mere her

7. Horsens: ”At læse sammen med andre” – Her undersøges, hvordan fællesskabet, der er omkring dét at læse sammen, kan være en drivkraft for at øge læsning og læselyst – lige fra læsegrupper til læsekonkurrencer. Læs mere her

8. Odsherred: ”Odsherred Læser”- Her undersøges, hvilken betydning det har, når der sættes fokus på bøger og læsning i bybilledet i hele kommunen – der hvor borgerne bor, handler, arbejder og uddanner sig. Læs mere her

9. Randers: ”Nordbyen læser”- Her undersøges, hvordan ellers velkendte metoder (læsegrupper m.m.) kan anvendes i en ny kontekst – i et socialt udsat boligområde med en varieret befolkningssammensætning, som både har læsetekniske, personlige og sproglige barrierer for at læse. Nordbyen er et område, hvor litteraturen hverken er synlig eller tilgængelig, og der er langt til biblioteket. Læs mere her

10. Rebild: ”Rebild lytter”- Her undersøges, hvorvidt tilgængelighed af nøje udvalgte lydbøger kan åbne den skønlitterære verden for en gruppe mennesker, som ikke har stærke læsetraditioner, men som har forholdsvis meget tid alene. Læs mere her

11. Ringkøbing-Skjern: ”Læs igen”- Her undersøges, hvorvidt konkurrenceelementet kan bidrage til at øge læsning og læselyst blandt en gruppe medarbejdere på to større produktionsvirksomheder. Læs mere her

12. Sønderborg: ”Sønderborg holder sig læsende” – Her undersøges, om et partnerskab med en lokalradio, en række frikøbte lydbøger samt en kreativ anvendelse af byrummet kan få borgere, der sjældent læser, til at downloade gratis og lytte. Læs mere her

En fanfar for bildeboken!

zv53qtsl7kma6ftuoael

Om ikke så lenge skal jeg til Sverige – nærmere bestemt til Halmstad på konferansen «Att läsa är farligt. Att inte läsa är farligare» – Jeg var der også for to år siden. Les mer her: – «Halmstadkonferensen – Från transaktion till relation»

Når jeg endelig kommer meg til Sverige vil jeg få tak i boken » En fanfar för bilderboken! » skrevet av blant annet «bilderboksskaparna Gro Dahle (Norge), Gunna Grähs (Sverige), Oscar K. (Danmark) och kritikerna/forskarna Maria Laukka (Finland) och Ulla Rhedin (Sverige). Redaktörer är Lena Eriksson (Nordiska Akvarellmuseet), Ulla Rhedin och Oscar K. Boken ges ut i samarbete med Nordiska Akvarellmuseet».

ttg9umuhc4ib0xtfeoic

Vad händer med bilderboken i en tid av stora förändringar? I ett par års tid har Nordiska Akvarellmuseet samlat en grupp författare, konstnärer, forskare och kritiker till möten för att diskutera och tänka kring den tryckta bilderbokens framtid. Arbetet har lett fram till en bok som i en rad artiklar granskar och hyllar bilderboken som ett unikt medium och som en konstart i egen rätt.

DETTE ER EN BOK ALLE som jobber med bildebøker bør lese: – pressen skriver 

Lotta Olsson i Dagens Nyheter

Det svåraste som finns är att vara kritisk på rätt sätt: att beskriva hur något kanske skulle kunna fungera bättre, utan att slå ner de ansvariga i skoskaften. Hur ser konstruktiv kritik ut?

Ja, ett svar skulle kunna vara «En fanfar för bilderboken!», en bok i bilderboksteori som kom ut i november. Där skriver nordiska författare, konstnärer och forskare om dagens problem i hur bilder-boken betraktas, och om hur andra infallsvinklar skulle kunna betyda att bilderboksgenren vidgades.

Trots att boken är ganska kritisk blir jag allt mer entusiastisk medan jag läser. Det myllrar ju av möjligheter och kreativitet för såväl vanliga läsare som proffs.

inwe58vliegvpx16b2jz

Granny O’Grimm’s Sleeping Beauty – #animasjon

 

Full film of the Oscar nominated «Granny O’Grimm’s Sleeping Beauty», directed by Nicky Phelan, produced by Brown Bag Films, and written/voiced by Kathleen O’Rourke.

In this computer animated short film, Granny O’Grimm, a seemingly sweet old lady loses the plot as she tells her version of Sleeping Beauty to her terrified grandchild.

Granny O’Grimm’s Sleeping Beauty received an Oscar nomination for Best Animated Short Film at the 2010 Academy Awards.

Må en tur til Danmark – om «Hr. Kronhjort og de fyldte chokolader» #inspirasjon

Det er ikke så lenge siden jeg var i Danmark – det er heller ikke så lenge til jeg skal til Danmark – landet som har inspirert meg med sin bibliotek-kultur. Utrolig mye å lære bare ved å besøke de ulike bilbiotek. Det har blitt en del gjennom årene.

Nu har jeg kommet over en bildebok «Hr. Kronhjort og de fyldte chokolader» jeg ønsker meg – intet er som å kjøpe en bok – en bok man har ønsket seg lenge for så å sette seg gjerne på en bibliotekcafe og nyte.

Hr. Kronhjort og de fyldte chokolader

img_9563

Dansk verdenspremiere på den enestående smukke billedbog om Hr. Kronhjort. Bogens forfatter og illustrator, Kim Sena, bor og arbejder i Korea, men hendes bog får altså verdenspremiere i Danmark.

Hanna er på vej med toget til sin far, skovfogeden, og undervejs møder hun Hr. Kronhjort, spiser af de fortryllede chokolader, får kupeen fuld af frøer og kan til sidst bruge sit fiskebo-træ til noget ganske særligt.

Nydelig kortfilm – animasjon

 

Filmen er en charmerende og morsom tur ind i det menneskelige sind, der indfanger den måde, vi fortælle vores personlige historier på – og til tider pynter lidt på dem. Ainslie Henderson har skrevet, instrueret og animeret I Am Tom Moody, der blev nomineret til en BAFTA award for bedste korte animationsfilm i 2013.

Bildebøker som beveger

Leste i Berlingske en artikkel om bildebøker: – » Her er billedbøger, der bevæger. Irske collager og norske pasteller: Små forlag rykker med intense billeder og stærke tekster» skrevet av min tidligere kollega Kari Sønsthagen. Jeg ble således oppmerksom på det nye danske forlaget Jensen & Dalgaard gir ut bildebøker, blant annet

71510607

Shh! vi har en plan av Chris Haughton

Charmerende og humoristisk billedbog fra prisvindende Chris Haughton om en smuk fugl, længslen efter at besidde og om en plan, der bli’r ved med at gå skævt. Fire venner, tre store og en lille en, er ude at gå tur. Pludselig ser de den – den smukkeste fugl, tronende i træet. De MÅ simpelthen bare eje den – SSH! De har en PLAN! Så de lister. Langsomt. Stille. Stop. En – klar. To – parat. Tre – start … NU!

Men måske kan man ikke opnå, hvad man drømmer om, med vold? Den lille fyr, der lister bagved, viser sig at være personificeringen af det citat, bogen indledes med: ”Fred kan ikke bevares med magt; det kan kun opnås med forståelse” – Albert Einstein. (Og med humor, fristes man til at tilføje, når man har læst Ssh! Vi har en plan).

1.1-679x1024

Verdens flotteste bildebøker – kåret på Bolonga bokmesse

Vinner av bildebok – skjønnlitteratur: ( FICTION Section dedicated to works of fantasy, books of tales/short stories or illustrated fairy tales)

697E5A220ECA933632C3D84485DFB371

Le Noël de Marguerite text by India Desjardins, illustrations by Pascal Blanchet

What the jury said Blanchet’s artwork draws on early to mid 20th Century Americana referencing advertising material and popular motifs of the period. Elegant and stylish, the book is consistent and integrated throughout in its visual language. Although executed with great technical skill, the visual narrative goes deeper than mere stylistic bravura. It is the artist’s exceptional command of light and atmosphere that takes the book beyond the merely fashionable. The story of loneliness and melancholy is developed through glimpses of interior and exterior worlds and the powerful visual resonance of everyday objects and empty spaces. The central character’s emotional journey is illuminated throughout by gentle shafts of light, both natural and man-made. The book exudes warmth without ever falling into sentimentality. The narrative takes place to a backdrop of silently falling snow that gradually fades away as we reach conclusion. Carefully considered patterned endpapers enclose and wrap the book, completing the understated Christmas message. The excellence of concept, design and execution convinced the Jury that this was the outstanding book in the Fiction category.

 Les resten av nominerte – utvalgte her:

MAJN_ALEF_BEJS_vincitore_Non_Fiction_BRAW2014

Vinnar av sakprosa – (NON FICTION Section dedicated to informational publications regarding every area of knowledge useful to learning such as science, history, art, music, biography, and recent events/subjects)

Majn Alef Beif text by Jehoszue Kamiński, illustrations by Urszula Palusińska Zydowskie Stowarzyszenie Czulent, Krakow, 2012

What the jury said A stunningly produced alphabet of Yiddish poems, this book instantly united the Jury as the outright winner for the Non-Fiction category. The strikingly muscular imagery is executed in a manner that is reminiscent of woodblock printing, featuring bold, flat colour and crude surface texture. Each spread is beautifully designed in terms of weight and distribution of shapes on the page. This is a striking, graphically literate work that is both modern and traditional in feel. The large scale of the book perfectly accommodates the drama of its contents and every aspect of its production has been given the utmost attention.

Les resten av de nominerte – utvalgte her: –

ec6098e7619491da8250ccb8b9b7a09d

Vinnar av – Ny horisont (NEW HORIZONS A special recognition reserved to the publishing industry in the Arab countries, Latin America, Asia and Africa – all offering ideas and food for thought of great innovation)

La chica de polvo text and illustrations by Jung Yumi

What the jury said
This powerful, silent visual sequence is in the form of the book version of an animated film. Its compelling black and white imagery quietly tells the story of an apparently ordinary life in intense detail. Tiny moments in time are described across numerous pages, slowed down almost to a standstill with scrupulous attention to the most apparently insignificant of everyday objects. The author sustains the same level of intense focus throughout this epic journey, convincing the Jury that this is a work of exceptional creative ambition.

uten navn

Debutantprisen: – (OPERA PRIMA – A new permanent section dedicated to artists’ first works)

Norsk vinner: – Halens Historie text by Yulia Horst, illustrations by Daria Rychkova – utgitt på Cappelen Damm

What the jury said
The Jury felt that this was an astonishingly mature and culturally literate debut. The book explores the proposal, ‘what the world would be like if we all had tails?’ Every aspect of life and relationships is explored in relation to this theme. Lovers gently and coyly entwine their tails, athletes build up their tail muscles in the gym while punks carefully groom theirs into the requisite spikey shapes. The artist skips between colour and black and white, drawing with an eye for anecdotal detail human interaction.

Les resten av nominasjonene – utvalgte her: –

uten navn

Dagbladet skriver; -Hva om alle mennesker hadde hale? Forbilledlig bildebok. Hva om….»-bøker finnes det massevis av i barnelitteraturen. De er gjerne bygget rundt ett enkelt spørsmål av typen småbarnsforeldre må svare på daglig, i alle fall hvis barna er av den nysgjerrige sorten.

Det som for voksne framstår som en annerledes og kreativ idé, kan for de yngste være en helt naturlig ting å spørre om. Og nettopp derfor et glimrende utgangspunkt for en spennende barnebok.

Følg

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 1 871 andre følgere