DBS retrosykkel

Fra Aftenposten 11/10-35

Av hensyn til min helbred og mitt utseende kjører jeg alltid så langt ute i vei- kanten som mulig. Allikevel har det hendt mig minst fire ganger, at biler og mo- torsykler har slått an mot sykkelen, når de har klemt sig forbi mellem en møtende bil og min undselige vehikel. Forleden dag var der en som ganske rolig skubbet mig inn på fortauskanten, hvor jeg heldigvis falt av på utsiden. Kan bevidnes av min ledsager. Jeg derimot er altfor snild og hensynsfull til å finne på å skyve et 2-tonns pansret karosseri i grøften, når jeg innhenter det på Drammensveien og ikke kan ligge å trå i det samme lusetempoet som bilene holder. Allikevel ser jeg bilistene vil ha det til det. Det minner litt om Mussolini som ikke lenger kunde finne sig i at negerkongen stod ante portas.

Men fra spøk til alvor, så kjører jeg nu med sten i lommen, og jeg kan love maskinrampen at jeg skal spare hverken vindusglass eller ryggtavler næste gang de prøver en liten funeber flirt. Nu har jeg fått nok av ensidige drapsforsøk.

Reklamer