Stikkord

,

cropped-En-sekund

En sekund i taget (2013)

DN.se skriver: Den unga kulturvärlden tycks gå mot dystrare tider när Svenska barnboksinstitutet spårar trenderna i barn- och ungdomslitteraturen.

Ökad ensamhet, minskad läsförståelse och ett växande ointresse för omvärlden. Den unga kulturvärlden tycks gå mot dystrare tider när Svenska barnboksinstitutet spårar trenderna i barn- och ungdomslitteraturen.

Varje år sammanställer Svenska barnboksinstitutet (SBI) årsskörden av barn- och ungdomslitteratur i Sverige i sin bokprovning.

Tidigare år har utvecklingen gått mot gränsöverskridande: unga killar har tillåtits bli känsliga, antalet kvinnliga huvudpersoner har ökat kraftigt och ett utforskande av identitet och sexualitet har legat i tiden.

Les Dokumentation från Bokprovningen

Trender och statistik i utgivningen Rapporterna innehåller en översikt över trender och tendenser i utgivningen. Det finns också en statistikbilaga som anger:

  • den totala utgivningen
  • andel svenska och översatta böcker
  • andel förstaupplagor
  • andel återutgivning
  • förlagsstatistik
  • upphovspersonernas kön
  • huvudpersonernas kön