KulturHvordan utvikle framtidas digitale skole var tema da 80 avdelingsledere, skolebibliotekarer og IKT-ansatte møttes til arbeidsseminar onsdag 2. mai.

Målet er at skolebibliotekene og IKT-tjenestene sammen skal øke den digitale kompetansen til ansatte og elever i videregående skole i Rogaland.

Bakgrunnen for arbeidsseminaret er at Opplæringsutvalget høsten 2017 vedtok en strategiplan som skal tydeliggjøre skolebibliotekarenes og IKT-personalets rolle som ressurs i utviklingen av gode læringsmiljø, den digitale skolen og den informasjonskompetente elev.

En god IKT- og bibliotektjeneste – en fellestjeneste.

Hva kjennetegner så en god IKT- og bibliotektjeneste? Strategiplan for IKT- og bibliotektjenestene ved de videregående skolene i Rogaland skal bidra til å gi elevene grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i videre utdanning, arbeid og samfunnsliv.

Dette oppnås ved å:

  1. Øke samarbeid mellom skolebibliotekar, IKT-personalet og skolens pedagogiske personale
  2. Skape gode læringsstrategier, leseferdigheter og økt informasjonskompetanse
  3. Øke den digitale kompetansen i alle fag
  4. Skape en arena for meningsutveksling, deling, refleksjon og opplevelser
  5. Tilrettelegge digital infrastruktur som ivaretar driftskvalitet, veiledning og informasjonssikkerhet
  6. Samarbeide med andre aktører

Veien videre

– Å starte en prosess som innebærer endring er utfordrende, men også spennende, sa prosjektleder Ine Bertelsen.

– Å utvikle en fellestjeneste fordrer en endring ved de fleste skolene, prosessen vil pågå i lang tid fremover, la hun til.