Oj … ser ut til at kunnskapen om litteraturformidling endelig har kommet frem i media …. er det ikke på tide vi begynner å tenke nytt, annerledes og konstruktivt slik at leseferdighetene i befolkningen faktisk blir styrket og ikke forsetter med å bli svekket ….

Tydeligere lærere

Fra Tv 2 –  Tydelige krav, tydelige lærere. Men bokvalget er ikke hele oppskriften på lesesuksessen, ifølge en forskningsrapport Høgskolen i Hedmark har gjort for Høyre. – De kjennetegnes ved at de har en veldig strukturert undervisning, tydelige krav, tydelige lærere, sier professor Thomas Nordahl som er leder for senter for praksisrettet utdanningsforskning i Hamar. Hele rapporten finner du her 

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen vil gi flere lærere etterutdanning

Heldigvis har vi en kunnskapsminister som satser på å øke leseferdighetene ved å satse på etterutdanning for lærere hvor ferdigheten å kunne lese er viktig.

Kunnskapsdepartementet, KS og lærerorganisasjonene skrev tirsdag 15. november under en ny avtale om etter – og videreutdanning for lærere. Staten vil fra august 2012 dekke 50 prosent av kostnadene til vikarmidler, mens kommunenes andel blir redusert fra 40 til 25 prosent. Målet med den nye avtalen er å få flere kommuner til å delta, og det anslås at antallet deltakere hvert år kan økes fra om lag 1500 til 1700 som følge av endringene.

Formidlerens farvel – leserens frihet? 

Dette er et tema som flere er opptatt av: –  Fra Norsk barnebokinstitutt kan man lese om “I forskningsnettverket Barnelitteraturens kunstneriske verdi møttes forskere og kunstnere for å presentere sine prosjekter under tittelen Barnelitteraturens visuelle karakterpå bakgrunn av følgende problemstillinger:

  • Hvordan forholder samtidens barnelitteratur seg til den visuelle samtidskunsten?
  • Hva betyr ny teknologi og nye medier for samtidens barnelitteratur?
  • Hvordan kan barnelitteraturen og barnelitteraturforskningen styrke sin kunstneriske og vitenskapelige posisjon ved å utvikle teori i samspill med annen kunstnerisk forskning?
Reklamer