zv53qtsl7kma6ftuoael

Om ikke så lenge skal jeg til Sverige – nærmere bestemt til Halmstad på konferansen «Att läsa är farligt. Att inte läsa är farligare» – Jeg var der også for to år siden. Les mer her: – «Halmstadkonferensen – Från transaktion till relation»

Når jeg endelig kommer meg til Sverige vil jeg få tak i boken » En fanfar för bilderboken! » skrevet av blant annet «bilderboksskaparna Gro Dahle (Norge), Gunna Grähs (Sverige), Oscar K. (Danmark) och kritikerna/forskarna Maria Laukka (Finland) och Ulla Rhedin (Sverige). Redaktörer är Lena Eriksson (Nordiska Akvarellmuseet), Ulla Rhedin och Oscar K. Boken ges ut i samarbete med Nordiska Akvarellmuseet».

ttg9umuhc4ib0xtfeoic

Vad händer med bilderboken i en tid av stora förändringar? I ett par års tid har Nordiska Akvarellmuseet samlat en grupp författare, konstnärer, forskare och kritiker till möten för att diskutera och tänka kring den tryckta bilderbokens framtid. Arbetet har lett fram till en bok som i en rad artiklar granskar och hyllar bilderboken som ett unikt medium och som en konstart i egen rätt.

DETTE ER EN BOK ALLE som jobber med bildebøker bør lese: – pressen skriver 

Lotta Olsson i Dagens Nyheter

Det svåraste som finns är att vara kritisk på rätt sätt: att beskriva hur något kanske skulle kunna fungera bättre, utan att slå ner de ansvariga i skoskaften. Hur ser konstruktiv kritik ut?

Ja, ett svar skulle kunna vara «En fanfar för bilderboken!», en bok i bilderboksteori som kom ut i november. Där skriver nordiska författare, konstnärer och forskare om dagens problem i hur bilder-boken betraktas, och om hur andra infallsvinklar skulle kunna betyda att bilderboksgenren vidgades.

Trots att boken är ganska kritisk blir jag allt mer entusiastisk medan jag läser. Det myllrar ju av möjligheter och kreativitet för såväl vanliga läsare som proffs.

inwe58vliegvpx16b2jz