place2958-1

Er på vei til Danmark for å holde et foredrag om digitale medier på University College Syddanmark: –

Udgangspunktet for denne netværkskonference er et ønske om at inspirere til nye/andre måder at inddrage medier på i DKK-undervisningen.

Den digitaliseringsbølge, der rammer institutionerne nu, stiller store krav til vores studerende. De skal kunne inddrage medier i de fleste aspekter af deres pædagogiske arbejde. De skal altså kunne og turde gå forrest og derfor skal vi klæde dem så godt på som muligt.