Stikkord

, , ,

uten navn

Fra Sverige: – Med propositionen «Läsa för livet» vill regeringen förbättra den sjunkande läsförståelsen bland barn och unga, men även vuxna. ”Vi måste vända den här trenden”, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

Nytt i proppen är en digital litteratursatsning där Kungliga biblioteket får två miljoner kronor för en försöksverksamhet med att tillgängliggöra e-böcker via sökkatalogen Libris.

Kulturrådet får ökade anslag med 15 miljoner kronor för läsfrämjande åtgärder – något som dock blev känt redan för en vecka sedan då kulturbudgeten presenterades. De får också i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram för det läsfrämjande arbetet utanför skolan. 30 miljoner kronor av det statliga stödet till folkbildningen ska öronmärkas för läsfrämjande verksamhet och fördelas av Folkbildningsrådet.

Pige-smiler-bogreolbaggrund

Fra Danmark: – «Danmark Læser» Kulturminister Marianne Jelved har afsat 20 mio. kr. til initiativet Danmark Læser. Initiativet indeholder blandt andet en konkurrence mellem kommunerne om, hvem der kan finde på de mest kreative og spændende tiltag, der kan få flere til at læse.

Undersøgelser viser, at 40 % af befolkningen enten aldrig læser skønlitteratur eller gør det relativt sjældent. Gennem lokal forankring og mobilisering af civilsamfundet skal Danmark Læser få flere danskere til at gå på opdagelse i skønlitteraturen og i det fællesskab, som litteraturen åbner for læserne.