Nu leser jeg «Mannen uten egenskaper»

«Handlingen i Mannen uten egenskaper er lagt til Wien i tiden like før første verdenskrig. Det gamle dobbelmonarkiet Østerrike-Ungarn var både keiserlig og kongelig. Av disse to k-ene skapte Musil betegnelsen Kakania, navnet på den operetteaktige staten der romanens handling finner sted. Ulrich er bokens hovedperson, en «mann uten egenskaper», en fremmedgjort undersått og et «levende speil». Han er sekretær for «den patriotiske aksjon», men mangler realitetssans. I stedet reflekterer han fasettene i et særdeles broket tidsbilde: vår egen europeiske (for-)tid, der troen på én forpliktende sannhet for lengst er blitt oppløst og erstattet med en rekke relative sannheter.

«Verden har ikke bare én mening, den har utallige meninger,» sier Ulrich. Mens romanens Clarisse slår om seg med lærde sitater og beundrer Wagners musikk, dyrker grev Leinsdorf ideen om «folket», og general Stumm von Bordwehr ønsker seg en katalog over katalogene i Nasjonalbiblioteket.»

Reklamer