Stikkord

, , ,

Skjermbilde

Utfordringene blir mange

Statens vegvesen skriver: «Transportkorridoren er en viktig hovedvegforbindelse gjennom fire næringsområder i den vestre delen av Nord-Jæren. Dette er et satsingsområde i del av Transportplan Jæren og Nasjonal Transportplan 2010–2019. Planområdet omfatter rv. 509 Sømmevågen/Flyplassvegen i sør til E39 ved Finnestadgeilen i nord. Området inkluderer Sømmevågen, Risavika, Hafrsfjord bru, fv. 409 fra Sundekrossen til Goa, og videre ny veg fram til E39.

Prosjektet innebærer en utvidelse av rv. 509 til fire felt fra Sømmevågen til Sundekrossen. Her skal to av feltene være forbeholdt tungtrafikk/kollektivtrafikk. Reguleringsplanarbeid er igangsatt (plan 0431 [vedtatt], plan 0427 og 0527 i Sola kommune og plan 2479 i Stavanger kommune). Fv. 409 anbefales utvidet med to kollektivfelt frem til Kverntorget. Resten av strekningen utbedres bl.a. gjennom omlegging av kryss. Det vil videre igangsatt reguleringsplanarbeid for realisering av vegforbindelse mellom Goa og E39. Del av denne strekningen mellom E39 og Randabergveien er allerede vedtatt (plan 2280 i Stavanger kommune og plan 2009001 i Randaberg kommune)».

Statens vegvesen skriver følgende i planprogrammet: – 130000107661

Brevet som Statens vegvesen har sent til Miljøverndepartementet kan du lese her:  653700

vest