Stikkord

, ,

sola

I kommunestyret i dag skal vi behandle «Årsrapport og -regnskap 2012» for Sola kommune. Dette er en rapport vel verd og lese, velskrevet og meget informativ.

Rådmannen skriver: » –  Kommunen opplever en kraftig befolkningsvekst hovedsakelig som følge av tilflytting. Dette har sammenheng med vedvarende høykonjuktur i olje- og gassnæringen. Vi ble over 500 nye Solabuer i 2013, noe som tilsvarer nesten 3 prosent vekst. Dette befester vår posisjon blant landets hurtigst voksende kommuner. »

Sola kommune er sentralt beliggende i regionen med viktige målpunkt som flyplass og havn. Dette stiller store krav til trafikk- og kollektivsystemet lokalt og regionalt. En viktig milepæl i utviklingen av transportsystemet i regionen ble nådd ved åpningen av Solasplitten i desember 2012

På tampen av 2012 falt avgjørelsen om valg av konsept for framtidig kollektivløsning på Nord-Jæren, kort sagt i valget mellom bybane og andre høgverdige kollektivløsninger.

En svært viktig sideeffekt av arbeidet md KVU’en er økt oppmerksomhet omkring og forståelse for behovet for restriksjoner på privatbilismen. På mange måter framstår 2012 som et skille med tanke på å gjennomføre tiltak for reduksjon i privatbilismen. Men dette må følges opp med et sett av virkemidler, og 2012 brakte oss ikke noe videre i det arbeidet. Kollektivtilbudet i Sola kommune var i 2012 som årene før, mangelfullt.

Les hele her: