Stikkord

, ,

sola

Fordeling av spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2013 skal behandles i Regional- og kulturutvalget den 30.05.2013 kl 11:30 i Eigersund

Fylkeskommunen skriver følgende: «Rogaland fylkeskommune er bemyndiget av Kulturdepartementet (KUD) til å fordele de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Rogaland. Spillemidlene skal gå til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg slik at befolkningen har mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige, medlemsbaserte idretten.»

Rogaland fylkeskommune skal foreta prioritering og detaljfordeling av 62 034 000,- kroner i spillemidler avsatt til bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Rogaland i 2013 .

Ifølge saksdokumentene har Sola kommune søkt om ca 15 mill og fått tildelt litt over 3.7 mill. Til ordniære anlegg er det bare Skadberghallen som er foreslått bemidlet.