Stikkord

,

På onsdag den 15 mai skal vi i planutvalget behandle saken om endring av busstilbudet

Rute 9 – Stavanger-Tananger-Sola-Forus-Sandnes er en av de lengste bussrutene på Nord- Jæren. Den er samtidig en av rutene som er mest utsatt for forsinkelser i rushtiden. I løpet av kort tid vil ruten også betjene Jåsund.

Det er nå utarbeidet et nytt endringsforslag – Rute 9 splittes i to ruter:

1. Stavanger – Risa

2. Jåsund – Sandes. (Frekvensøkning Sandnes – Solakrossen (ev. flyplassen) fra 2 til 4 avganger pr. time – økt rutetilbud i helgene mellom Jåsund og Sandnes.

Dette er en betydelig økning i ruteproduksjonen med en kostnadsramme på 15-20 mill. kroner pr. år. Det tas derfor forbehold om at kostnadsnivået kan resultere i at en løsning med frekvensøkning kun Sandnes – Solakrossen, og uten økt rutetilbud i helgene, kan bli valgt. Les hele forslaget her.