Norsk mediebarometer 2012

25 prosent leste trykte bøker på fritiden en gjennomsnittsdag i 2012. I 2011 var andelen 27 prosent. I gjennomsnitt brukte vi 12 minutter på boklesing per døgn, eller 58 minutter blant dem som leste bøker i løpet av en dag. Andelen boklesere sank noe i første halvdel av 1990-tallet, men har siden økt og har de seinere åra ligget rundt 25 prosent.

Les hele Norsk mediebarometer 2012

Les Norsk mediebarometer 2011. Eldre leser mer, ungdom leser mindre