Stikkord

Fra det Sverige: – Seksualitet:

Rubriken ”Gränser och gränsöverskridanden” känns alltså särskilt relevant 2012, och kanske är det ingen slump att det just 2012 uppstår tre debatter om barnlitteratur i det offentliga samtalet. Diskussionen om hur man gestaltar svarta (debatten om Stina Wirséns gestalt Lilla Hjärtat samt Tintin-debatten) samt hur man förhåller sig till kön i litteratur (”hen”-diskussionen) är i högsta grad en konsekvens av hur media och aktörer i det barnlitterära samtalet ser på barn- och ungdomslitteraturen. Med dessa debatter har åter frågan om vad berättelser för barn och unga får handla om och hur detta får skildras aktualiserats. Kanske är det så att författare och illustratörer, till följd av de senaste årens återkommande krav på en tillrättalagd barnlitteratur, söker dessa nya vägar att utforska och utmana gränserna för denna litteratur och sitt eget skapande?

Fra England: Selvmord, sykdom og død

The ‘sick-lit’ books aimed at children: It’s a disturbing phenomenon. Tales of  teenage cancer, self-harm and suicide…

As plots go, it’s mawkish at best,  exploitative at worst. Diagnosed with stage four thyroid cancer at  the age of 13, Hazel spends most of her time tethered to an oxygen tank and is  running out of hope. When she is attracted to a fellow cancer  sufferer, she has to weigh up if she has enough time to fall for him before she  dies. Such is the storyline of The Fault In  Our  Stars, one of last year’s most successful children’s paperbacks.

Fra Norge: Vold

Vampyrer, monstre, vold og blod som spruter: Krimforfatter og politimann Jørn Lier Horst reagerer sterkt på barnebøker med brutalt innhold. Han kritiserer forfatterkolleger som skriver voldelig. Arne Svingen sier: – De bøkene hvor jeg tøyer grensene litt, er de bøkene barna liker best. Jeg har ikke ønske om å tøye grensene mest mulig, men at de skal føle den virkelige spenningen. Det er det som skaper lesere i dag, og det er det som gjør at de etter hvert går over til annen litteratur