Illustrasjon+seremonirom

Kulturdepartementet har etablert en prøveordning i tre fylker, som alle har en befolkning som er bredt sammensatt etnisk, kulturelt og religiøst. Disse fylkene er Tromsø, Akershus og Rogaland. I den forbindelse ble Rogaland fylkeskommune tildelt kr. 2 505 498,- til livssynsnøytrale seremonirom i 2012.

RFK har vært i flere samtaler med Sola kommune og fått bekreftet at de ønsker å fremme en søknad om støtte til et seremonirom med plass til 60 personer. Det er denne klargjøringen vi har forholdt oss til i behandlingen av søknaden. Kommunen har avsatt 1.3 mill. kroner i budsjettet til nevnte seremonirom. Ved utvidet prosjekt, kommer det en tilleggskostnad på kr. 1 425 000,-, som gir seremonirommet en totalkostnad på 3 250 000,- kroner. I søknaden fremheves:

Et tilskudd på ca. 1,4 mill. kr., utenom det som det primært søkes om i denne søknaden, vil derfor gi muligheten til å kunne tilby et større livssynsnøytralt seremonirom til familier og pårørende i Sola kommune med ulik tros- og

livssynsbakgrunn…  

Ved fordeling av midler til livssynsnøytrale seremonriom, har fylkesrådmannen tatt dette i betrakning, og imøtekommet søknaden med et tilskudd på 1 950 000,- kroner. Tilskuddet forutsetter at seremonirommet realiseres som skissert ved utvidelse. I den forbindelse har fylkesrådmannen forbeholdt seg retten til å justere tilskuddet dersom det viser seg at bygget

Les hele saken her: