Stikkord

Fylkeskommunen viser til  brev fra Sola kommune den 22.01.2013 vedrørende rapportering om revet idrettsanlegg og planer for ny skytehall. Vi viser videre til brev fra Kulturdepartementet, datert 26.11.12, og betinget samtykke til at Skiljaberghallen ble revet.

Departementet samtykker til at hallen ble revet, men vil gjøre samtykket betinget av at del av de i sin tid tildelte spillemidler blir tilbakebetalt…

Departementet finner etter omstendighetene å kreve tilbakebetalt kr. 150 000,-. Det er Rogaland fylkeskommune som skal ha beløpet tilbakebetalt, og departementet overlater til fylkeskommunen å sørge for tilbakebetaling…

Departementet åpner imidlertid for at oppgjør av beløpet kan skje ved avkortning av spillemidler som måtte tildeles kommunen i forbindelse med etablering av ny pistolbane i hallen på Soma. Dette må fylkeskommunen og kommune sammen utrede og løse…

Når det gjelder deres standpunkt til avkortning av fremtidige spillemidler til anlegget, har dette en sammenheng med kravet om 40 års drift. Anlegget var åpent for allmenn idrettslig aktivitet i om lag 15 – 16 år mindre enn kravet tilsier. Dersom man avvikler driften, som i dette tilfellet, kan departementet kreve tidligere utbetalt tilskudd tilbakebetalt. Ettersom anlegget har vært åpent for allmenn idrettslig aktivitet i om lag 24 – 25 år, er kravet om tilbakebetaling satt til 150 000,- kroner, av tildelte midler på 300 000,- kroner.

Kilde: postlisten til Rogaland fylkeskommune

Reklamer