Nok er nok !

SV arbeider for endringer i norsk asylpolitikk. Vi vil sørge for at barns beste ikke overkjøres av innvandringsregulerende hensyn. Vi vil ha en rettferdig og human asylpolitikk som legger FNs anbefalinger til grunn; å pynte på innvandringsstatistikken er ikke viktig for oss.

Å sette mennesker foran tall er det eneste rette. Dagens praksis når det gjelder våre mest sårbare barn, er at barna har bodd i asylmottak opp mot 10 år. Barn som har fått livet satt på vent hele barndommen.Et sterkt SV kan bidra til forandring for de som fortjener det mest. Det mener jeg våre barn på asylmottak gjør.

Heldigvis har SV også fått gjennomslag for positive endringer en rekke ganger det siste tiåret:·        

I 2004 foreslo SV og Sp amnesti for barn som hadde vært her i tre år eller mer. Det fikk vi Stortinget med oss på. 102 barn og familiene deres fikk opphold.·        

I 2007 fikk vi endret utlendingsforskriften slik at det nå legges særlig vekt på barnets tilknytning til Norge i saker som gjelder lengeværende barn. I månedene etter vedtaket fikk om lag 1.000 barn opphold.·        

I 2009 fikk MUF-erne (en gruppe kurdere fra Nord-Irak) avklaring. De hadde bodd i Norge i opptil ti år med midlertidig oppholdstillatelse. Tilværelsen som kasteball mellom skiftende regjeringer, forskrifter og forordninger tok slutt da SV fikk gjennomslag for at disse skulle få fast oppholdstillatelse i Norge.

Når er det barna som har vokst opp på mottak det gjelder. La oss stå sammen for dem, slik at de kan se at et annet liv er mulig, også her i landet.

Reklamer