Stikkord

Domsteinane

Aftenbladet skriver » Solastranden golfbane kan bli rullebane»  

Torsdag vil Avinors strategiplan for flyplassen bli diskutert i Sola kommunestyre. Avinor ønsker å forlenge hovedrullebanen så vel som å etablere en ny for å møte utfordringene knyttet til den økende flytrafikken.

I sakspapirene anbefaler rådmannen at Sola kommune legger inn den nye rullebanen i forslag til kommunedelplan for Stavanger lufthavn Sola. «Den foreslåtte nye rullebanen vil gå over Solastranden golfklubb sine arealer, samt innenfor langsiktig grense landbruk. I tillegg er sikringssonen til ny rullebane lagt over Nordsjøvegen. Rådmannen vil anbefale at Avinor legger Nordsjøvegen i kulvert», skriver rådmannen i sakspapirene

I denne område ligger Norges viktiste kulturminne Domsteinane

Et 250 år arkeologisk mysterium er gjenreist, Domsteinane på Domsheia.
En steinring som har tiltrukket arkeologer og historikere opp gjennom tidene
og som til tider ikke har vært synlig og som derfor har hatt et ”mystikk” preg over seg. I nærmere 10 år har Sola Historielag jobbet med å få fram og rekonstruere dette mektige symbolet fra en fjern tid. Kanskje et lite Norsk ”Stonehenge” ?

Reklamer