Stikkord

,

Leste på twitter i dag: – @Kolumbus_no vi har dessverre ikke midler til å sette opp flere avganger i denne perioden.

Vi politikere i Sola kommune har i lengre tid forsøkt å forbedre busstilbudet til befolkningen i Sola, nu er det så ille at Ordføreren har valg å skrive brev til fylkesordføreren om situasjonen.

I Utvalg for arealsaker den 29.08.2012 behandlet vi saken «HØRING – ENDRING AV BUSSTILBUD – RUTE 9″ og følgende vedtak ble resultatet:

Utvalg for arealsakers enstemmige innstilling etter forslag fremmet av Tor Jan Reke.

Sola kommune ber om at det utarbeides løsninger som styrker kollektivtilbudet internt i Sola og mellom Sola og nabokommunene.

Behandling: Et mindretall (Bertelsen, Tjelta) stemte for forslag fremmet av Ine Marit T. Bertelsen: Spesielt rute nr 41 Sola sør bør styrkes.

Den 08.01.2013 skriver Ordfører i Sola kommune til Fylkesordfører i Rogaland fylkeskommune følgende om bussen : – «Busstilbudet i Sola Sør (rute nr 41) er nå så dårlig at Sola kommune ber Rogaland fylkeskommune om å etablering av bestillingsbussruter i området».

Den 07.01.2013 skriver Ole Ueland et brev til fylkeskommunen angående rute 58 som ikke lenger går opp til skolen men kun til Solakorossen, dette får store konsekvenser for elevene ved Sola vgs.

Ja det er sjynt å kjøra buss, ikke tvil om det, når den går!

Den 26.08.2012 skrev jeg følgende om busstilbudet i Sola: –

Og nu har Kolumbus sendt ut et forslag til endring av denne ruten. Rådmannen i Sola er bekymret for en utvikling av rutenettet, selv om deler forbedres, som går på bekostning av tilgjengelighet med kollektivreisemidler til nasjonale målpunkt som Risavika havn og Stavanger lufthavn og for kommunens innbyggeres kommunikasjon gjennom forbindelser internt i kommunen og til/fra resten av storbyområdet. Les resten her

Reklamer