Stikkord

,

bibliotek

UNESCO’s City of Literature program is part of its Creative Cities Network which was launched in 2004. Criteria for Cities of Literature

To be approved as a City of Literature, cities need to meet a number of criteria. In essence, these are:

  • Quality, quantity and diversity of publishing in the city
  • Quality and quantity of educational programmes focusing on domestic or foreign literature at primary, secondary and tertiary levels
  • Literature, drama and/or poetry playing an important role in the city
  • Hosting literary events and festivals which promote domestic and foreign literature;
  • Existence of libraries, bookstores and public or private cultural centres which preserve, promote and disseminate domestic and foreign literature
  • Involvement by the publishing sector in translating literary works from diverse national languages and foreign literature
  • Active involvement of traditional and new media in promoting literature and strengthening the market for literary products.

Læringsenter:

I Norge er vel Bergen den fremste litteraturbyen, vil jeg mene. I løpet av 2014 vil man ved Universitetet i Bergen bygge et læringssenter for 40 millioner «Med integrert bibliotek skal Realfagbygget forvandles til et fremtidsrettet læringssenter. – Vi vil lage det mest moderne som er å oppdrive, sier fakultetsledelsen».  

Litteraturhus:

Litteraturhuset opnar dørene 31.1.13 Siri Hustvedt og Paul Auster er dei første til å gjeste Litteraturhuset under opninga. Geografisk skal litteraturhuset ligge i Østre Skostredet i Bergen Sentrum. Flere aktører skal samarbeide, som for eksempel Skrivekunstakademiet. Huset skal dermed bli et samlingspunkt for et litterært miljø i Bergen og på Vestlandet, og skal inneholde kafè, selvbetjent bibliotek, kontorer og rom for foredrag, debatter og pressekonferanse.

Skolebibliotek:

Strategisk Plan for bibliotek i Vidaregåande skular i Hordaland, 2010-2015” Stakar ut kursen for å stette føre måla og å vidareføre intensjonane i den første planperioden.

Gode skulebibliotek høyrer med i utforminga av ein skule for framtida, der kvalitet og trivsel er sentrale verdiar.

* Vi treng å sjå til forsking og praksis for å gjere rette val i ei tid med mykje endring.

* Vi treng personale med bibliotekfagleg kompetanse, engasjement og interesse for ungdom.

* Vi treng skulebibliotek med fysiske og digitale kjelder, tilbod om kurs og rettleiing i kjeldebruk, og metodar for samarbeid med pedagogisk personale.

* Vi treng trivelege biblioteklokale som inviterer til arbeid og ro, til samvær og venskap og til å kvesse tankar og meiningar.

* Vi treng gode modellar for skular med ulike tilbod og ulik organisering, slik at dei kan vere pådrivarar for dei andre.

* Vi treng skulebibliotek for kunnskap og trivsel!

De Litterære Festspill

Norsk Forfattersentrum arrangerer De Litterære Festspill i Bergen 25. – 26. mai. Årets litterære festspilldikter er Lars Saabye Christensen, og i løpet av to dager blir det blant annet opplesing, poesikonsert, foredrag og samtale.

Bergen Leser 2012

Etter en storartet avstemning om bergensernes favorittbok i 2011, følger Bergen Leser med oss videre til 2012. I år er vi opptatt av temaet Byen og ikke minst innbyggerne og deres forhold til litteraturen. Vi ønsker å kikke inn i og vise frem bergenske bokhyller gjennom portrett- og arrangementserien ”Vis meg ditt bibliotek”.

Og mye mye mer.