Stikkord

De gjør alt for å utsette Solasplitten-åpning – fra Aftenbladet

Statens vegvesen har til gode å forklare hvorfor vi skal gi dem midlertidig dispensasjon fra rekkefølgekravene, sier Ine Marit Torsvik Bertelsen (SV), som nå krever granskning av hele saksgangen.

Selv om klagen skulle bli avslått i dagens UFA-møte, har Bertelsen et håp om at Fylkesmannen nekter vegvesenet midlertidig dispensasjon fra rekkefølgekravet.

– Jeg er ikke i mot Solasplitten, men jeg er for at rekkefølgekrav blir gjennomført, sier klager Kenneth Kristoffersen.

Bertelsen sier det på denne måte:

– Å gi vegvesenet dispensasjon er den letteste løsningen for UFA, men ved å gjøre det undergraver vi våre egne rekkefølgekrav. Hvorfor skal vi i det hele tatt vedta rekkefølgekrav så lenge de ikke blir fulgt? Dette går utover min troverdighet som politiker. Behandlingen av denne saken er så graverende at jeg vil kreve at den blir gransket, sier hun.

Les hele saken her: