Stikkord

Kulturministeriet i Danmark har netop udsendt en rapport om befolkningens aktuelle kulturvaner i sammenligning med kulturvanerne tidligere

Ministeren finder, at alle de andre kulturinstitutioner og -aktører kan lære meget af bibliotekerne i forhold til at inddrage nye brugergrupper. Og han fremhævede denne udvikling i biblioteksbrugen som et godt udtryk for biblioteket som det moderne forsamlingshus.

Bibliotek: –

Andelen af den samlede befolkning, der kommer på biblioteket, er faldet siden 2004. Det er dog fortsat en bred kreds af danskere, der benytter biblioteket. Kvinder kommer oftere end mænd, personer med en lang videregående uddannelse kommer oftere end personer med kortere uddannelser og lavtlønnede kommer oftere end højtlønnede. Ligeledes kommer personer med hjemmeboende børn oftere på biblioteket end personer uden børn.

Andelen af nydanskere, der bruger biblioteket, er større end andelen af den samlede befolkning. Det er især de nydanske kvinder og de yngre nydanskere, der benytter biblioteket

En mindre andel af befolkningen kommer på biblioteket sammenlignet med 2004. 54% af danskerne har besøgt et bibliotek mindst en gang inden for det seneste år, mod 65% i 2004.

Lesing: –  

Der er en stigende andel af befolkningen, der ikke læser bøger. I 2004 svarede 10%, at de aldrig læste bøger, mens det gælder 18% i 2012.Der ses samtidig et fald i andelen af befolkningen, der læser faglitteratur.

Således læser 10% i 2012 dagligt faglitteratur, mens det i 2004 var 12%. Andelen, der aldrig læser faglitteratur, er desuden steget fra 22% i 2004 til 29% i 2012.

Der er tilsvarende en sammenhæng mellem forbruget af skønlitteratur og alder: Jo ældre man er, jo mere læser man. Eksempelvis læser 36% af de 70-årige og derover og 25% af de 50-59-årige dagligt skønlitterære bøger. Det samme gælder 10% af de 20-29-årige.

Reklamer