Stikkord

,

Hun disputerte med sin doktorgrad ved Høgskolen i Oslo med tittelen «Placing the public library – a comparative analysis of political perceptions«.

– Jeg har forsket på folkebibliotekpolitikk, og har gjort et komparativt casestudie med intervju av politikere i tre byer: Oslo, Århus og Birmingham som alle er involvert i bibliotek og bygge nye hovedbibliotek, sier hun.

Det er visjonene for bibliotektjenesten som har vært tema. – På et overordnet nivå begrunner de satsningen på bibliotek med at det er en demokratisk rettighet for alle innbyggerne. Alle har rett til tilgang på informasjon. På et lokalt nivå er det hvorfor de har satset så mye på nye bibliotekbygg. Det handler selvsagt om at man trenger nytt bibliotek, men det er også byutvikling og hvordan man fremstiller egen by, sier Sunniva Evjen

Les hele her:

Reklamer