Jeg foreslo i høringsrunden til REGULERINGSPLAN 0442 – SOLA SENTRUM at «Kirketomten bør beholdes, men det må velges en løsning, et bygg som kan inkludere alle typer religioner».

I Regional- og kulturutvalget, 22.11.2012 ved Rogaland fylkeskommune skal man behandle saken om «TILSKUDD TIL LIVSSYNSNØYTRALE SEREMONIROM ORIENTERINGSSAK OM PRØVEORDNING 2012″

Hva er mer naturlig enn at Sola kommune søker om tilskudd? Tar dette opp i utvalg for arealsaker på onsdag.

Reklamer