Stikkord

Resultatet for 5. trinn fo hele Sola kommune

Er forklaringen på en tilbakegang i leseferdigheter hos elevene i Sola kommune at vi mangler gode skolebibliotek? Jeg har tidligere skrevet om viktigheten av gode skolebibliotek, kanskje på bekostning av folkebibliotek:- «Styrk leseferdighetene ved å legge ned folkebiblioteket»

Les mer om resultatene for lesing på nettsiden til Utdanningsdirektoratet.

Elevenes resultater på nasjonale prøver blir presentert ved hjelp av en skala med ulike mestringsnivåer. Skalaen for 5. trinn har tre mestringsnivåer hvor mestringsnivå 1 er lavest. Elevene fordeles på de ulike nivåene med utgangspunkt i sin poengsum på prøvene. Poengintervallet for hvert nivå på skalaen er fastsatt av Utdanningsdirektoratet på bakgrunn av analyse og vurdering av resultatene på nasjonalt nivå. Det er viktig å være klar over at elevene innenfor hvert nivå kan ha fått ulik poengsum på prøven, og at enkelte elever kan ha fått en poengsum som ligger nær en grenseverdi mellom to nivåer.

Til hvert nivå på skalaen følger en kort tekst som beskriver ferdighetene til en typisk elev på det aktuelle nivået. Mestringsbeskrivelsene må ikke tolkes som en absolutt beskrivelse av den enkelte elevs ferdighet, men som en generell beskrivelse av ferdighetene til alle elever på dette nivået.

Skoler kan bruke mestringsbeskrivelsene og mestringsnivåer som ledd i arbeidet med underveisvurdering. Mestringsbeskrivelsen og elevenes plassering på skalaen (mestringsnivå) kan være utgangspunkt for tilbakemelding til elever og foresatte om resultatene på prøvene.

Resultatet for 9. trinn for hele Sola kommune

Reklamer