Stikkord

I utvalg for arealsaker den 10.10.2012 behandlet vi en «midlertidig dispensasjon fra rekkefølekravene fra Statens vegvesen vedrørende Solasplitten»

Jeg fremmet følgende forslag «Sola kommune avviser søknad om midlertidig dispensasjon fra rekkefølekravene fra Statens vegvesen og ber Staten vegvesen finne løsninger slik at prosjektet blir ferdigstilt i sin helhet før åpning».

Reklamer