Stikkord

Eierne av Filmkraft har bedt om en evaluering av selskapet etter fem års drift. Evalueringen og rapporten presenteres torsdag 27. september.

Fra rapportne: – «Bransjen opplever generelt Filmkraft som en relativt åpen organisasjon som er lett å komme i kontakt med, og en har hatt god tilgang til informasjon det har vært behov for til daglig. Når det gjelder informasjon om strategi, vedtekter og mer formelle forhold, er tilbakemeldingene mindre positive og det etterlyses mer helhetlig og omfattende informasjon».

Les hele

Reklamer