Nær to av tre enslige mindreårige flyktninger er aktive

Rapporten «Enslige mindreårige flyktninger i arbeid og utdanning» tar for seg hvor de enslige mindreårige flyktningene kommer fra, hvor i Norge de bor, og deretter hvordan de klarer seg i arbeidsmarkedet og utdanningssystemet. Enslige mindreårige flyktninger er personer under 18 år, uten medfølgende foreldre, som har søkt asyl og som siden har fått opphold i Norge på dette grunnlaget. Antallet som har søkt asyl i Norge som enslige mindreårige har variert mye over de siste årene. I 1996 var det færre enn 100 personer, mens i 2009 søkte hele 2 500 enslige mindreårige asyl i Norge. Av de rundt 9 000 som har søkt asyl som enslige mindreårige i perioden 1996-2009 har i overkant av 3 000 blitt bosatt som enslige mindreårige flyktninger.

Reklamer