Stikkord

Samarbeidet mellom Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg er bedre enn noensinne, og enda bedre skal det bli, er de fire ordførerne enige om, skriver Aftenbladet. De fire kommunene har utviklet et felles plandokument:

Prioriterte samarbeidsoppgaver

Det felles politiske verkstedet synliggjorde en rekke utfordringer hvor det er behov for å samarbeide om løsningene i storbyområdet. Flere av disse kan følges opp umiddelbart ved at rådmennene gis et samlet oppdrag. Spesielt vil det være viktig at kommunenes samlede arbeid med de kollektive transportløsningene for byområdet styrkes og koordineres, slik at man oppnår et samlet og sterkt budskap til besluttende myndigheter. Dette innebærer bl.a. at de samarbeidsorganer som arbeider med konseptvalgutredningen for transportsystem på Jæren (KVU) og regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren må samordnes bedre.

Gjennom planstrategiene for kommunene i storbysamarbeidet foreslås det i denne omgang at følgende samarbeidsoppgaver som fremkom fra verkstedet prioriteres og igangsettes.

Jeg kan ikke annet enn å tolke denne konstellasjonen som en forberedelse på  nedleggelse av fylkeskommunen, noe Høyre har programfestet, men med den forutsettingen av at Høyre kommer til makta ved Stortingsvalget 2013.