Stikkord

,

 

Biblioteksutvikling i Sandnes: – behandlet i formannskapet 11.09

Biblioteket er en fellesressurs og et lavterskeltilbud som favner både kulturopplevelser og læringsmuligheter. Planprosessen må ta hensyn til brukernes mangfold, og for å sikre bred involvering og forankring, bør planprosessen inkludere følgende:

Etablering av en politisk styringsgruppe med fem medlemmer.

Etablering av en prosjektgruppe bestående av representanter fra ledergruppen i Sandnes bibliotek og kommuneadministrasjonen. Leder for prosjektgruppen er sekretær i politisk styringsgruppe.

Dialoggrupper for barn og unge, samt minoritetsgrupper, for spesielt å sikre involvering av disse målgruppene.

Det er satt opp følgende budsjett for gjennomføring av planarbeidet:

Brukerundersøkelse                                                   kr. 400 000

Prosesshjelp                                                              kr.   50 000

Brukermedvirkning /dialoggrupper                           kr.   50 000

SUM                                                                         kr. 500 000

Reklamer