Stikkord

Fra nettsiden universell utforming – Utfordringer –

Et turveiprosjekt som dette byr på flere utfordringer, fortalte de to. Tre stikkord er arkeologi, fugleliv og landbruksinteresser.

I tillegg skaper også grunnerverv, parkeringsplasser og adkomst utfordringer.

Planleggerne i Sola kommune har måttet stille seg selv spørsmålet om hva som er viktigst: Å bygge en best mulig turvei for alle? Å ivareta kulturarv? Å ta hensyn til landbruket? Å beskytte utrydningstruede dyrearter?

I dette arbeidet har planleggerne i Sola fått erfare at mange interesser står imot hverandre, fra hensynet til universell utforming, til fornminneavdelingen hos fylkesmannen og planlegging hos Statens Vegvesen.

Fra Aftenbladet: – Sola kommune vant tvist om turvei – ekteparet anker.

Ekteparet saksøkte Sola kommune fordi de mente at Sola kommune tok seg til rette på deres eiendom når de anla en 40 meter lang trasee av turveien langs Hafrsfjord på deres eiendom. Men Stavanger tingrett har gitt kommunen rett til å bygge turstien der den først var tenkt.

Les dommer her 1121_001