Stikkord

Grundprincipen är att utlåning av litteratur på biblioteken ska vara avgiftsfri, anser SKL. Men biblioteken måste ges rimliga förutsättningar att hantera de ökade kostnader som e-böcker innebär.

Kulturdepartementet har lämnat ett förslag till en ny bibliotekslag. Den nya lagen föreslås vara teknikneutral och ska därför säkerställa att all utlåning av litteratur är avgiftsfri – även den av e-böcker.