Stikkord

Ordfører – Høyre

KOMMUNEBAROMETERET 2012: – Sola`s Kommune`s økonomi er vesentlig svekket sammenlignet med andre kommuner som følge av endringer i inntektssystemet.   

Når Sola kommune nå rangeres om lag midt på treet i fylket / kommunegruppe 13, må dette ses i sammenheng med nevnte svekkelse og at aktivitetsnivået knyttet til drift og investeringer har vært relativt høyt.

Rådmannen har understreket at utviklingen i netto lånegjeld er urovekkende.

«disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter er faretruende lavt og bare til om det skulle inntreffe en krise” er i midlertid i tråd med rådmannens vurdering.