Stikkord

Buss nr 9. Har vi ikke alle en historie om den?

Bussen som kjører fra den ene evigheten til den andre i timevis. Bussen som synliggjør alle trafikkutfordringer vi har på Nord Jæren. Den starter i Stavanger, kjører utover den beryktede Madlaveien, forbi Oljemessa, passerer Sunde Kirke for så å ta turen over Hafrsfjord bru, kjører til Jåsund Sola nye kommunesenter?! forsetter rundt hele Tananger som er trur eg Sola kommunesenter nr to for så å kjøre til Risavika havn, Norges viktigse vil noen mene, tar elegant en svingom innom Stavanger lufthavn for å forsette til Sola sentrum, tråkler seg forbi Skadberbakken slik at alle kan studere inngående skandaleprosjektet til arkitektfirmaet Helen & Hard, som ikke det var nok forsettebussen sin vei mot målet, men først en tur innom Forus – oljeindustriens mekka – tar en tur innom Ikea før den raser videre i sneglefart i rushtiden mot Kvadrat – Norgens største kjøpesenter – for å så ta en elegant sving ned mot den for tiden Kulturfientlige byen Sandnes. Gjennom hele byen og tilslutt kommer bussen til sin endestasjon som er Sandnes. O lykke.

Og nu har Kolumbus sendt ut et forslag til endring av denne ruten. Rådmannen i Sola er bekymret for en utvikling av rutenettet, selv om deler forbedres, som går på bekostning av tilgjengelighet med kollektivreisemidler til nasjonale målpunkt som Risavika havn og Stavanger lufthavn og for kommunens innbyggeres kommunikasjon gjennom forbindelser internt i kommunen og til/fra resten av storbyområdet.

Saken skal opp til behandling på onsdag