Stikkord

Aftenposten skriver i sommer at: – » Ingen bryr seg om Grunnloven. I september fremmes forslagene til historiens største revidering av Grunnloven. Det engasjerer hverken politikere eller folk flest. - Vi er i ferd med å lage en ny grunnlov uten at en bred og nasjonal prosess ligger til grunn»

Grunnlovsfesting av menneskerettigheter Menneskerettighetsutvalget, ledet av Inge Lønning, fikk i oppdrag å foreslå hvordan sentrale menneskerettigheter kan grunnlovsfestes. Utvalgets rapport er ikke et grunnlovsforslag i seg selv, men representantene kan fremme grunnlovsforslag på bakgrunn av denne.

Dokument 16 – Rapport fra Menneskerettighetsutvalget om menneskerettigheter i Grunnloven,  avgitt 19. desember 2011

Utvalgets forslag til grunnlovsendringer. Stortingets menneskerettighetsutvalg ble opprettet for å utrede og fremme forslag til en begrenset revisjon av Grunnloven med det formål å styrke menneskerettighetenes stilling i norsk rett.

Den absolutte fristen for å fremme et grunnlovsforslag som skal behandles i neste stortingsperiode (2013–2017) er 28. september.