Stikkord

Fra Fritt ord sine sider kan vi lese: – I vår lyste Fritt Ord ut tilskot på kr 50 000 til formidling av nynorsk litteratur i norske folkebibliotek. Stiftinga mottok 93 søknadar, og har vedteke å støtte prosjekta til 44 søkjarar. Til saman blir det delt ut 2,2 millionar kroner, fordelt på tiltak over heile landet.

Gledelig! Følgende prosjekter fra Rogaland fikk støtte.

Hulda Garborg-prosjekt
150-års jubilant og «nynorskens mor» Hulda Garborg (1862–1934) er tema for fem prosjekt ved Ryfylkebiblioteket Forsand, Skien bibliotek, Sogn og Fjordane fylkesbibliotek og Bergen Offentlige Bibliotek. Garborgs sitt liv og forfatterskap blir formidla gjennom føredrag, figurteater og forteljarframsyningar.

Haugesund folkebibliotek, «Les! Nynorsk – Én uke med formidling av nynorsk språk gjennom musikk, poesi og fortelling»

Hå folkebibliotek, «Nynorsken og Jæren. Forfattaren og bygda. Gjensidig språkleg påverknad»

Ryfylkebiblioteket Forsand, turné med Arnhild Skre om Hulda Garborg

Tysvær folkebibliotek, «Nynorsk litteratur og språk fram i lyset», i samarbeid med bLEST Litteraturfest

Vindafjord bibliotek, «Med dialekt og nynorsk, ut i verda og heim att!»