Høyesterett bekrefter at kjennelsen fra Lagmansretten blir stående.

Les hva høyesterett skrev her 

Reklamer