Stikkord

,

I dag leser jeg Aftenposten som fanden leser bibelen. I dag når hva man skriver på en blogg ikke er offentlig. Avgjørelse i Blogg-saken er ventet i morgen ettermiddag.

Jeg siterer Aftenposten papir: –

Norsk kulturråd bruker over 100 mill i året på Norsk litteratur – bøker som støver ned. Enkelte bibliotek synes bøkene fra Kulturfornd bare er til bryderi.

– Det er ikke alle som er like flinke til å formidle, og noen er usikre på hva det innebærer å formidle nettopp kulturforndbøkene.

– presiserer at innkjøpsordningen er en gammel og innarbeidet ordning med mange interesser.

– kulturforndbøkene har ofte vært sett på som hyllefyll. Bøkene har en nagativ aura vi ikke kan være stolte av.

– forlagene er ikke flinke nok til å følge opp annendivisjonsbøkene sine.

– vi ser jo på tallene at noen av bøkene ikke lånes så mye ut.

Jeg undres hvorfor man velger sløse bort midler ca 100 mill på noen som hverken kan eller vill ta i mot?

Reklamer