Stikkord

Leste på Twitter i dag om «NRK Kulturnytt i dag om transportarbeiderbibliotek. Nå er det kun ett igjen, og ingen penger»

Fra Norsk Bibliotekforening nettside blir påstanden ytterligere utdypet: – Norsk Transportarbeiderforbund vil fortsatte og utvide driften av transportarbeiderbibliotek, og har flere ganger henvendt seg Kulturdepartementet for å drøfte dette. I NRK Kulturnytt tirsdag 24. juli uttalte Norsk Transportarbeiderforbund, Norsk Bibliotekforening og Kulturdepartementet seg om saken.

Fra 2007 til 2010 ble tre transportarbeiderbibliotek åpnet i Norge. Nå er kun ett av dem i drift, og det finnes ikke permanente driftsmidler for ordningen.

Kulturministeren ønsker å løse problemstillingen med leseutfordringene i samfunnet slik: – «Leseløftet satser vi først og fremst på gjennom at vi har opprettet en ny ordning som heter «Den kulturelle nistepakka». Nå har vi fått «Den kulturelle skolesekken», det innebærer blant annet mange forfatterbesøk på skoler slik at flere barn og ungdom får kulturopplevelser. Vi har fått «Den kulturelle spaserstokken» som er et kulturprogram for eldre mennesker, og nå får vi «Den kulturelle nistepakka», som er for folk i og utenfor arbeidslivet, hvor musikere, forfattere og andre skal oppsøke andre kulturinstitusjoner og arbeidsplasser. Og derfor så vil Nasjonalbiblioteket få flere midler til å videreføre leseløftet

Nasjonalbiblioteket nettsider kan man lese om leseløftet : – »  Målsettingen ned Leseløftet 2010 – 2014 er en nasjonal, helhetlig lesepolitikk med sikte på å styrke lesekompetansen i hele landet. Dette skal styrke demokratiet ved å gi befolkningen økte leseferdigheter som øker muligheten til samfunnsdeltakelse, kunnskap og opplevelser. Midlene til leseløftet skal ses i sammenheng med prosjektmidlene til bibliotekutvikling.»

Hvorfor i all verden får man ikke til å videreutvikle transportarbeiderbibliotek? Er de ikke viktig for leseutviklingen i befolkningen?  For meg er det helt tydelig at den valgte leseutviklings-strategien ikke virker. Absurd politikk!

Reklamer