Stikkord

,

Den ökande analfabetismen i Sverige var opp til behandling i Sveriges riksdag høsten 2011. Tillsammans med flera samarbetspartners lyfter Bibliotek Botkyrka från hösten 2012 frågan om analfabetism bland vuxna svenskar – fantastisk! 

Att kunna läsa och skriva är en grundläggande förutsättning för demokratisk delaktighet i ett modernt samhälle. Tyvärr finns det många människor som saknar dessa färdigheter. På jorden finns idag omkring 920 miljoner analfabeter, varav 600 miljoner är kvinnor.Problemen är inte begränsade till vissa delar av världen, utan finns i varierande utsträckning överallt.
Det är viktigt att dessa frågor diskuteras, eftersom det ytterst handlar om mänskliga rättigheter och demokrati. Hur ska alla få samma förutsättningar i samhället, när vissa saknar dessa grundläggande kunskaper? Det är också viktigt att frågor om analfabetism bland vuxna behandlas på ett lösningsinriktat sätt. Vilka goda exempel finns det när det gäller alfabetiseringsarbete? Vilka metoder är effektiva? Hur ska samhällets olika krafter kunna mobiliseras för att tillsammans få bukt med problemen?
Från och med hösten 2012 inleder Bibliotek Botkyrka en satsning för att lyfta upp frågan om analfabetism bland vuxna. Satsningen kommer att bland annat att innebära en utställning, ett antal seminarier, samt olika samarbeten. Idag har samarbeten inletts med Botkyrka kvinnoresurscenter, ABF Botkyrka-Salem, Bibliotek Huddinge och biblioteket i Katrineholm. Vi söker fler samarbetspartners, eftersom vi tror att det är viktigt att skapa starka nätverk kring svåra frågor som denna.
les mer på Facebook Analfabetism i Sverige
I höstas startade en utbildning i svenska för utländska kvinnor med kort tidigare utbildning. Idag studerar 40 kvinnor på utbildningen och 34 har klarat att ta betyg i sfi (svenska för invandrare). För många av eleverna är det första gången de går i skola. Här har de lärt sig läsa och skriva och tala svenska.
Reklamer