Fikk en forespørsel for en tid tilbake fra Assad Nasir om hva en bok var for meg. Jeg har brukt mye tid på å tenke på hva bøker betyr for meg. Etter å ha valgt bort bøker de siste årene er det vanskelig å beskrive hva en bok i dag er for meg.  Bøker var min barndom, ungdomstid og ikke minst studietid. Spesielt i eksamenstiden fordypet jeg meg i det som ofte kalles verdenslitteraturen. Jeg bosatte med på en av Norges ytterkanter, nettopp for å kunne bruke neste et år av mitt liv til å lese. All min erfaring & lærdom med livet har jeg fra bøker. Litteraturgrupper som jeg har vært med i, har satt varlig spor, spesielt etter vi leste «på spor av den tapte tid» sammen. Så mye kunnskap utfra diskusjoner vi hadde.

Når livet blir vanskelig, uforståelig #22juli velger jeg igjen det trygge og det kjære. Jeg begynner å lese  igjen.  Jeg har valgt boken Paradis av Julio Cortázar.

Så kjære Assad bøker betyr alt.

Om Paradis:-

Hvor virkelig er virkeligheten? Er den orden vi har skapt, den eneste sanne? Argentineren Julio Cortázar (1914-1984) er blant de forfattere som med størst originalitet har utfordret våre tilvante forestillinger om tingenes tilsynelatende orden. Julio Cortázars skrivekunst er i sjelden grad reflektert og betydningsmettet. Det gjelder ikke minst den labyrintiske anti-romanen «Paradis», som er blitt stående som et av hovedverkene i moderne spanskspråklig litteratur. Et forsøk på å bryte ned litteraturen gjennom litteraturen selv. En roman om å finne en vei ut av det fengselet vi uopphørlig skaper for oss selv på det kunstneriske og menneskelige plan. En beretning om jazz, sannhetssøken og kjærlighet.

Reklamer