Først var det opprør i sørvest:

Opprør mot Filmkraft. Store deler av filmmiljøet i Stavanger har i høst vært i klinsj med Filmkraft. Flere har trukket seg fra selskapets styre

«Bråket rundt Filmkraft startet i begynnelsen av september i fjor da Hans Erik Voktor, som jobber med film og TV på Universitetet i Stavanger, hadde en kronikk på trykk i Stavanger Aftenblad hvor han kritiserte Filmkrafts pengebruk.

Så startet bråket i nord:

Det nordnorske filmfondet FilmCamp får krass kritikk fra filmbransjen

det regionale nordnorske filmfondet FilmCamp har nå tilspisset seg dramatisk. Etter intens kritikk fra filmbransjen har Kulturdepartementet frosset 2,5 millioner kroner i fondsmidler og bedt om redegjørelse for FilmCamps pengebruk. Det settes spørsmålstegn ved forvaltning av 25 millioner kroner i fondsmidler fra både stat og fylkeskommune i perioden 2007-2011.

FilmCamp anklages for å bruke midlene til å konkurrere med den lokale bransjen, for å realisere svært få regionale filmer, og for å ha investert i et heleid datterselskap, FilmCamp Viking AS, noe kritikerne mener er en sammenblanding av fondsrollen og næringspolitikk.

Så får vi håpe at det kommer noe ut av det videre arbeidet med Kulturdepartementet rapport «For en neve dollar mer»:

Denne rapporten bygger på en evaluering av prøveordningen med statlig støtte til de regionale filmfondene i Norge. Målet med evalueringen har for det første vært å kartlegge ulike sider ved de regionale filmfondenes organisering og investeringsvirksomhet. Evalueringene skulle også vurdere i hvor stor grad de regionale fondene har nådde de tre sentrale målene for arbeidet;

å øke tilgangen til kapital for norsk filmproduksjon, å styrke filmnæringen i regionene og å skape større mangfold i norsk filmproduksjon. Et tredje mål med evalueringen var å komme med anbefalinger når det gjelder den framtidige utformingen av denne finansieringsordningen.

Reklamer