Kunstlab for barn og unge – I KunstLab kan barn og unge kan møte museets kunst på sine egne premisser. KunstLab har egen utstilling, flere verksteder og ikke minst et laboratorium hvor man kan utforske kunstvitenskap gjennom lek og eksperimenter. KunstLab kan besøkes i museets åpningstid og har en rekke organiserte tilbud til familier, skoler og barnehager. Se fullstendig undervisningsprogram under menypunktet «Formidling».

Ann-Hege Lorvik Waterhouse Høgskolelektor og førstelektorstipendiat ved Høgskolen i Oslo skriver følgende på sin blogg: –  I Oslo har vi Barnekunstmuseet, på Vestfossen har de Sanselåven og i Bergen har de nå fått Kunstlab ved Bergen Kunstmuseum. Dette er tre ulike kunstinstitusjoner som forholder seg ulikt til barns møter med kunst.

For å starte med det siste som er Kunstlab ved Bergen Kunstmuseum, er dette et et nytt prosjekt som i følge dem selv er “Norges første kunstmuseum spesielt tilrettelagt for barn og unge!”. Dette er en sannhet med modifikasjoner da Sanselåven var tidligere ute med kunstkonsepter spesielt utviklet for barn, men de er nok det første “tradisjonelle” museet som også formidler andre typer utstillinger som har tatt et slikt grep …. les mer på bloggen hennes.

Trondheim Kunstmuseum TKM Gråmølna med Hege Dons Samset: Museum of Hope –  TKM presenterer en separatutstilling med Hege Dons Samset (f.1969). Utstillingen viser en serie med installasjoner og fotografi som tar utgangspunkt i det analoge fotografiet. Med opplevelsesbaserte installasjoner, fargefotografier, objekter, lyd og projeksjoner av video og stillbilder konstruerer Dons Samset et håpets museum hvor hver romlige konstellasjon forteller en historie. Fokus i utstillingen er vår iboende kraft til overlevelse og hvordan mennesket tilpasser seg livets ulike forutsetninger. Dons Samsets arbeider med menneskets evne til ikke å gi opp, men naturlig stadig prøve nye veier.

SKMU | Sørlandets Kunstmuseum med utstillingen SPIRALEN OG KVADRATET

Hva skjer i oversettelsen av kunnskap mellom ulike kulturer, språk og generasjoner, mellom kunstverk og publikum? Fører oversettelse til en direkte overføring av innhold og betydninger? Eller fører den til en ”overskapelse” som utsletter originalen? I sommerens utstilling Spiralen og kvadratet. Øvelser i oversettbarhet viser vi verk avnærmere 20 ledende internasjonale kunstnere som berører disse spørsmålene.

Verket som gav mest: – Utgangspunktet for Dias og Riedwegs prosjekt Juksa på Sørfugløya i Nordland i 2006 var et møte med kunstneren Hanne Tyrmi og mannen hennes, Geir, i Oslo ett år tidligere.  Historien om Hanne og Geir Tyrmis opphold på øya på 70-tallet satte fantasien deres i sving. Da Dias og Riedweg ble invitert til Lofoten Internasjonale Kunstfestival (LIAF) i 2006, fikk de anledning til å realisere prosjektet. Arbeidet har en dobbel narrativ struktur. På den ene siden handler det om en ung kunstner som bestemte seg for å leve et annet liv i Nord-Norge. Sammen med to andre innbyggere på øya, Berentine I. og Bjørn P., ble Hanne Tyrmi intervjuet i en svart-hvit tv-dokumentar, som ble laget av NRK 35 år tidligere. Denne dokumentaren danner en av polene i arbeidets temporale struktur, idet den står i et slags speilvendt forhold til Tyrmis gjensyn med øya da hun besøkte den sammen med kunstnerne. På denne måten blir det mulig å hoppe frem og tilbake innenfor fortellingens tidsramme. Fortellingen handler om livet på øya, om fiske som hovednæring, om et lite øysamfunn i havgapet, om hvordan de enkelte livshistoriene avspeiler større samfunnsendringer og hvordan de har utviklet seg siden tv-dokumentaren ble laget.

STENERSEN: SAMTIDSKUNST

Denne delen av Stenersen skal i overskuelig fremtid være museets avdeling for samtidskunst. Direktør for Kunstmuseene i Bergen, Erlend Høyersten, er fornøyd med de nye grepene som er gjort.

– Nå får museets samling både mer plass og mer volum. Siden slutten av 1990-tallet har museet gjort mange viktige ervervelser til samlingen, og den nye arenaen er et grep som vil synliggjøre viktigheten av en slik satsing, sier Høyersten. Museet vil også ta høyde for at monteringsgrepene ikke skal bli for statiske, men at nye verk, ulike tematiske vinklinger og presentasjonsformer vil komme til å finne sted.

Babel

Overskriften på den første presentasjonen er Babel og vil vise mange nye verk, nyervervelser, gaver og deponier. I all hovedsak er kunstverkene hentet fra de siste ti årene, både av norske og internasjonale kunstnere som Yoko Ono, Takashi Murakami, Gardar Eide Einarsson, Elmgreen og Dragset, Bjarne Melgaard, Eline Mugaas, Jone Kvie, Knut Åsdam for å nevne noen.

– Presentasjonen gir også publikum en unik mulighet for å se den bergenske kunstscenen opp mot den internasjonale kunstscenen, sier Høyersten. Avdeling for samtidskunst er som BGO1 lokalisert i andre etasje i Stenersen.

Reklamer