Fra svd: Däremot läser ungdomar i allmänhet, och pojkar och vuxna män i synnerhet mindre idag. Rapporter har också kommit om att även högutbildade män läser mindre skönlitteratur. Förr var boken en statusmarkör, välbärgade män hade fina bibliotek. Gissningsvis är de ersatta av andra statusprylar.

Mest alarmerande är att man ser en försämrad läsförståelse, främst bland yngre, lågutbildade män och vissa grupper av barn. Skillnaderna är dessutom större mellan olika socioekonomiska grupper än tidigare och Sverige har halkat ner till medelbetyg i internationella läsundersökningar.

När läsningen minskar bland unga generellt så går också larmet. Litteraturens ställning i skolan ifrågasätts, brist på litterär kanon och gemensamma referenser diskuteras. Oron är rimlig och enigheten stor om vikten av att öka läslusten, men argumenten grumliga.

Reklamer