Oscar K. og Dorte Karrebæk Ny bibel for de fattige i ånden  Biblia Pauperum Nova. Skal du til Danmark i sommer må du kjøpe med deg denne bok!

Pia Nordin Christensen skriver i  Kirken i København: ”I begyndelsen”, siger forfatteren i forordet, ”var der intet, og intet var hos Gud, og Gud er intet. Gud er Gud og hævet over tid og rum og alle egenskaber. Han lader sig ikke fatte”. Som sådan er der jo frit spillerum! Englen bebuder, at Maria skal føde en søn, mens Jesus’ dåb og forklarelsen på bjerget springes over. Oscar K er først og fremmest interesseret i den jordiske Jesus. Maria Magdalene får da også lov at komme overordentlig tæt på. Forfatteren er dertil optaget af gudsriget, som kun de fattige i ånden har adgang til, og med dem mener han bogstavelig talt de fattige i ånden. Den, der har taget et bid af æblet, spærrer selv vejen til gudsriget, fordi det menneske ”stræber, det begærer, det vil eje, og det vil agtes”. Og det er tosserier for ”af intet er du kommet, til intet skal du blive”, som det fremhæves i forordet. Til sidst citerer Oscar K da også Storm P: ”Livet er et cirkus, man kommer ind og bukker, render rundt og bukker igen og går ud”.

Reklamer