Lesefokuseringen på barn og unge gjennom flere år har gitt resultater: – Guttene skal få hjelp

«Guttene presterer svakere enn jentene i norsk skole, og spesielt i lesing. Derfor har vi sendt over 700 lærere på kurs i leseopplæring. 

Artikkel av kunnskapsminister Kristin Halvorsen 

Steffen R. M Sørum peker på et velkjent og viktig problem i norsk skole i Aftenposten 24. april. Han etterlyser hva som er gjort med undervisningen de siste ti årene for å hjelpe guttene. Det er gjort mye. 

Prestasjonsforskjellene mellom gutter og jenter er for store.

PISA-resultatene i 2006 viste svake leseferdigheter spesielt for gutter. Som en oppfølging av dette, har om lag tusen lærere fra kommuner med svake resultater i nasjonale prøver deltatt i etterutdanning i lesing og regning.  En viktig del av denne etterutdanningen var å gi lærerne kunnskap om hvordan de best kan stimulere gutters leselyst.»

Jeg velger derfor nu å jobbe med leseferdigheter for voksne i og utenfor arbeidslivet, gleder meg.

Reklamer