Tja det er lov å drømme på en 1 mai. Kanskje vi en gang i fremtiden får til en slik plan?

I Seljord kommune har de jobbet frem en plan for lese- og skriveopplæring:

Planen bygger på plan for språkstimulering i barnehagene i Seljord kommune og dekker alle trinn i grunnskolen. Sammen danner disse 2 planene en helhet som vi finner at de fleste kommuner mangler. Planen som med fordel kunne ha en innholdsoversikt, er organisert slik:

Etter innledningen kommer generelle betraktninger om lese- og læringsstrategier supplert med lese- og skriveteorier. Vi blir presentert for stadium i lese-og skriveutvikling av Spear – Swerlinge, Syernberg 1994. I tillegg følger normalutvikling for 1.-7. klasse fra boka «Lese- og skriveopplæring i grunnskolen» av Gerd B. Salen. Det er videre angitt veiledende lesehastighet for trinnene 3-7 i forhold til leseprøvene Carlsten og Hoa.

Reklamer