I Helgeland arbeiderblad kan man lese «Ikke fornøyd med bibliotek. Noen skolebibliotek i Alstahaug er så dårlige at de ikke kan kalles bibliotek». Saken skal opp til politisk behandling i formannskapet den 17.

Jeg anbefaler alle & lese saksfremlegget:  Alstahaug kommune har store variasjoner i tilbudet mellom skolene. Ura hadde i 2010 en boksamling på ca 500 bøker, mot f eks Søvik skole med 8-9000 bøker. Dette er en stor kvalitativ forskjell i opplæringstilbudet innad i kommunen.

De fleste skolene i Alstahaug kommune som har hatt et skolebibliotektilbud har fått dette gjennom folkebiblioteket, enten gjennom at skolen har huset en filial eller ved nær beliggenhet til folkebiblioteket i Sandnessjøen. Det siste gjelder Bjarnetjønna som har hatt god støtte i folkebiblioteket som ligger nær skolen. Dette har imidlertid ikke kunne ivaretatt skolens behov for skolebiblioteket som læringsarena på alle områder.

Ura skole og Sandnessjøen ungdomsskole har så få bøker at det ikke kan defineres som
skolebibliotek. Gjennom brukerundersøkelse i skolene våren 07, bekreftet foreldre og elever at
litteraturtilbudet i skolene i Alstahaug opplevdes variabelt og for mange nesten fraværende.