80 prosent flere virksomheter i bygg- og anleggsbransjen får i år støtte til kurs i lesing, skriving, regning og data for sine ansatte, sammenlignet med fjoråret, melder Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.

97 virksomheter i bransjen får støtte fra regjeringens Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) i 2012. I fjor fikk 53 bygge- og anleggsvirksomheter støtte. Bygg og anlegg og industri er blant bransjene som får flest tildelinger.

Les mer om Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) til VOX